Vogelvaartocht 11 maart 2017

Vorige blog Overzicht blogartikelen Volgende blog

11/03/2017 - Excursie: aan de rand van het IJsselmeer.

(klik hier als je automatisch een bericht wilt ontvangen over het volgende blog)

Op 14 februari vloog Mennobart van Eerden voor zijn maandelijkse vliegtuig vogeltelling over de Kreupel. Voor de aalscholvers begint het broedseizoen zoals altijd vroeg, met soms besneeuwde nesten als gevolg.

De voorbereidingen voor 11 maart. In ruil voor pizza helpt de hele familie mee met het inpakken van de excursiemappen, de deelnemers ontvangen deze op de boot. 

Het weerbericht ziet er niet meteen goed uit, maar elke dag worden de voorspellingen positiever, op de dag van vertrek is dit het resultaat. De ms Friesland ligt in de haven van Enkhuizen klaar voor vertrek.

We organiseren deze inhoudelijke excursie samen met de KNNV Hoorn en Samenwerkingsverband het Blauwe Hart. Het doel is om te laten zien hoeveel belangstelling er is voor de natuur in het IJsselmeer en mensen kennis te laten maken met dit prachtige gebied. Ook willen we mensen met elkaar in contact brengen; natuurliefhebbers en de verschillende organisaties die zich bezig houden met de (natuur)ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. 

Een verslag in beeld met hierin verwerkt de lezingen, pitches en een aantal vaar- en vogelbeelden.

De ontvangst, passagiers worden door Jasmijn, Ronald, Elske en James aangevinkt op de passagierslijst, ontvangen de excursiemap, een welkomsbrief met meer informatie over de dag, de prijsvraag en een vogelkaart met duikende vogels om te gebruiken gedurende de dag.

Een experimentje, een aquarium aan boord waarin we de onderwerpen die aan bod komen echt kunnen laten zien. Johann Prescher vist voor vertrek tussen de wal en het schip en het lukt! Hij heeft een paar blankvoorns gevangen. 

Mennobart van Eerden, de bedenker van dit experiment, brengt een aquarium met bruissteentje mee en vist diezelfde ochtend een aantal stenen met mossels op. Het water is meteen mooi helder en geeft een mooi beeld van hoe het er ongeveer uit ziet onder water.  

Iedereen is aan boord en tijd om te vertrekken, na een welkom en een korte uitleg vertrekken we.

Tijdens het inschepen vloog deze Pontische meeuw over de boot. Deze vogel is een tweede kalenderjaar = een '2kj', dat wil zeggen dat deze vogel vorig jaar uit het ei is gekropen. Foto: Kees de Vries.

We varen met de mooie ms Friesland (1956), de voormalige veerboot naar Terschelling.

Deze boot heeft veel zitplaatsen binnen in de salon en buiten meerdere dekken en tussendekken en er is altijd genoeg ruimte en goed zicht op de vogels. Foto: Jan Wouter Bruggenkamp.

Vanaf de kant ter hoogte van Andijk maakte Douwe Greydanus deze leuke foto van ons! Met op de voorgrond een paar grauwe ganzen.

Een paartje grote zaagbekken, foto: Sijmen Hendriks

Het bovendek.

Zicht vanuit de salon op een grote groep toppers, ze zijn een klein beetje te zien als een lange streep op de horizon.

We zien rond het vogeleiland de Kreupel eerst een grote groep smienten en daar achter deze groep toppers. 

Ingezoomd op de toppers, mooie robuuste stoere duikeenden, de mannen met de kenmerkende grijze ruggen. De toppers overwinteren in grote groepen op het open water van het IJsselmeer. Nog even en deze vogels vertrekken ook weer richting de broedplaatsen in Noord-Europa. 

Behalve vogels kijken is er aan boord ook van alles te doen en te zien. Hier wordt van alles in beeld gebracht over het voedsel van veel soorten duikende vogels; driehoeksmossels en de quaggamossels. Ook is het verhaal over de otolieten te zien, deze gehoorsteentjes van vissen kunnen ook onder de binoculair bekeken worden. 

De stand van de KNNV met informatie en leuke spulletjes.

We zijn blij dat ook Johan Bos van Wild Nature Travels weer mee is en wie wil kan gedurende dag verschillende Swarovski kijkers testen.

In de achtersalon is van alles te lezen over het IJsselmeergebied, verschillende antwoorden voor de prijsvraag zijn hier te vinden.

Aalscholvers die net als wij onderweg zijn naar vogeleiland de Kreupel, in broedkleed, te zien aan de witte dijvlek en de witte koppen van een deel van de vogels.

Gedurende de dag verteld Jan Marbus van de KNNV allerlei dingen over het gebied en wijst op de vogels die we onderweg tegen komen. Ook zijn er 3 verschillende pitches, deze zijn ook te horen door de speakers zowel binnen als buiten. Al vogelend kan iedereen die dat wil de pitches beluisteren.

Chris Bakker, Hoofd Natuurkwaliteit It Fryske Gea
Natuurlijke oevers van het IJsselmeer – ontwikkelingen aan de Friese kust

Ron Stoltz, Marker Wadden-Natuurmonumenten
Van eiland naar archipel

Ruud Cuperus, Rijkswaterstaat, projectmanager beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied
Met het beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied kan iedereen van de natuur blijven genieten, mens en dier.

Ruud Cuperus vertelt dat het niet goed gaat met de doelen die voor de deelgebieden zijn gesteld. Er is onvoldoende voedsel, rust en kwaliteit van habitat. Daarom zijn in het beheerplan maatregelen opgenomen die er voor moeten zorgen dat kwetsbare natuur en herstel van de rietkwaliteit mogelijk zijn zodat de aantallen en diversiteit van (water)vogels terugkomen in het gebied.

Dit vraagt samenwerking van iedereen, ook recreanten en beheerders. Soms moet een gebied tijdelijk of definitief worden gesloten om de doelen te bereiken. De Gedragscode voor het IJsselmeergebied kan helpen om gebieden (gedeeltelijk) weer te openen. Ruud: ‘Experimenteren met het sluiten en beperkt openzetten van Natura 2000 gebieden voor recreatie is eigenlijk sleutelen aan de natuur.’ Terwijl hij dit zei overhandigde hij symbolisch een grote sleutel aan Flos Fleischer van Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart, waarmee hij aangaf dat niet alleen de beheerders maar ook de recreanten invloed hebben op het slagen van het beheerplan. ‘Daarom heb jij niet alleen een sleutel maar ook wij hebben er een. Overleg en samenwerking is de sleutel tot het succes!’

Ruud Cuperus en Flos Fleischer met de sleutels voor de samenwerking.

Leon Kelder van Staatsbosbeheer, beheerder van vogeleiland de Kreupel, vertelt terwijl we langs het vogeleiland varen over het gebied.

Vogeleiland de Kreupel, een vogelhotspot in het IJsselmeer!
Er verblijven in deze tijd nog veel wintervogels, zoals de smienten, toppers en grote mantelmeeuwen. Maar er zijn ook al weer veel broedvogels terug; zoals kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen.

Rond het eiland verblijven veel soorten eenden die gebruik maken van de rust en de luwte van het eiland, naast de toppers zien we veel smienten maar ook groepen slobeenden, kuifeenden, wintertalingen, tafeleenden, wild eenden, krakeenden, bergeenden en pijlstaarten.

En natuurlijk de grondkolonies van de aalscholvers, veel vogels zitten al op het nest.

Een groepje toppers vliegt langs. De vrouwen zijn de bruinere vogels met een witte band rond de snavelbasis. De mannen de vogels met de zwarte kop, witte buik en grijze rug.

Links een mannetje nonnetje, midden een kuifduiker in winterkleed en rechts een slechtvalk.

Gedurende de dag zijn er ook twee lezingen aan boord:

Mennobart van Eerden, Rijkswaterstaat: 'Oevers: in de breedte'
En hier onder spreker Roel Doef, Rijkswaterstaat: 'Oevers verbinden met voor- en achteroevers'

Uw organisatie en vogelgids :-)

In het stuurhuis is op een kaart te volgen waar we varen, de rode boot met vaarrichting (bij de zwarte pijl). Rechts op de kaart de Kreupel in zicht.

Met dank aan Niels Hogeweg voor de route die we hebben gevaren. Vanuit de haven van Enkhuizen volgen we de kust tot aan Medemblik, daarna varen we richting de Kreupel, eerst boven het eiland langs, hier hebben we nog tegenlicht. We komen een groep toppers tegen en proberen hier met een grote boog om heen te varen. Ook moeten we een stukje om vanwege de ondiepte. Daarna varen we via de zuidkant langs de Kreupel met het licht nu in de rug en goed zicht op het eiland.

Alle opvarenden bedankt voor de belangstelling om mee te varen deze dag!
Ook wil ik iedereen bedanken die deze dag hebben vorm gegeven, Jan en Ina Marbus, de pitchers, sprekers, alle hulp en vogelgidsen!
We sluiten de dag gezellig af.

Verslag excursie van Rijkswaterstaat

(klik hier als je automatisch een bericht wilt ontvangen over het volgende blog)

Deel

Vorige blog Overzicht blogartikelen Volgende blog

Even stil op het blogEven stil op het blog

Fogol onderzoek

Excursies