Bezoek proefeiland Ierst, Markermeer

Vorige blog Overzicht blogartikelen Volgende blog

13/11/2016

Op 14 januari 2014 maakte ik deze foto van het proefeiland Ierst aangelegd door Rijkswaterstaat. Daar zou ik graag eens kijken! 

Het 10 ha grote proefmoeras is aangelegd om 'Inzichtelijk te maken welke investeringen in natuurontwikkeling het meest kansrijk zijn voor een robuust ecologisch systeem en een klimaatbestendig watersysteem in het Markermeer en IJmeer'. Zo zijn er nog meer verschillende experimenten in het Markermeer:

Proefeiland Ierst ligt in het Markermeer vlak langs de Houtribdijk. Wanneer je over de dijk rijdt zie je het eiland goed liggen. Richting Enkhuizen kom je aan de linkerkant nog een experiment tegen, de pilot 'voorland oplossing'. Na het wilgenbos ligt de aalscholverkolonie. Onder Ierst verder van de dijk af wordt nu de Marker Wadden aangelegd.

Op 13 juni 2016 krijg ik de kans om met Mennobart van Eerden en Mervyn Roos mee te gaan naar het eiland. Per kano peddelen we er naartoe (helaas zijn ook deze foto's verloren gegaan, maar het was een behoorlijk eind peddelen). Inmiddels is het eiland al flink begroeid. 

Op de stenen rand rond het eiland zitten kokmeeuwen, visdieven en aalscholvers, op de achtergrond zie je de jachthaven van Lelystad.

Draai je je 90 graden dan heb je zicht op de Houtribdijk vanaf het eiland.

Nog 90 graden verder en je ziet het wilgenbos bij de Trintelhaven met daarvoor het zand en de damwand van de pilot 'voorland oplossing'.

En kijk je het Markermeer op dan zie je op de horizon de enorme werkschepen die de Marker Wadden aanleggen.

Er bevinden zich opvallend veel jonge zwartkopmeeuwen op Ierst, die doen het dus erg goed als broedvogel op het nieuwe eiland.

En er ligt ook een mooi waterplantenveld: fonteinkruid.

Binnen de stenen ring is luw water en land. Veel slik maar ook groeien er de eerste wilgen al. Op de voorgrond een groep kuif- en tafeleenden.

Het eiland is lastig te betreden en je zakt op veel plaatsen weg, maar er is ook vaste grond.

Een lepelaar tussen de vooral juveniele kokmeeuwen. 

Er broeden kokmeeuwen op Ierst en de meeste jongen zijn al uitgevlogen. 

Maar er hebben dus ook veel zwartkopmeeuwen gebroed. Hoeveel jonge zwartkopmeeuwen tel je op de foto hier onder?

Ik telde er 7. Hieronder de verschillen tussen de kokmeeuw en de zwartkopmeeuw. V.l.n.r. een adulte kokmeeuw (bruine kop, zwarte vleugelpunten) met een juveniele kokmeeuw. Een visdief in het midden. Dan een adulte zwartkopmeeuw (zwarte kop, witte vleugelpunten) met een juveniele zwartkopmeeuw. 

Ook de visdieven hebben het eiland gevonden en hebben er gebroed. Op de foto zie je links een adulte visdief en een aantal juveniele visdieven (en twee juveniele kokmeeuwen).

Deze visdieven hebben nog eieren en zitten nog op het nest.

Een juveniele visdief.

Een aantal juveniele visdieven hebben we geringd.

Visdieven brengen verschillende soorten visjes, 1: wie het weet mag het zeggen? 2: spiering, 3: pos. (toevoeging: Mennobart mailt dat visje 1 een brasem kan zijn).

Er zijn meer soorten die het eiland gevonden hebben, zoals deze witte kwikstaart.

Twee kleine mantelmeeuwen.

Een scholekster.

Een bergeend.

En ook de knobbelzwanen zijn van de partij.

Wie is wie? (oplossing onderaan het blog).

Nog een paar beelden van de aanleg van de Marker Wadden gemaakt vanuit de kano.

 

Wil je automatisch een bericht ontvangen als er een nieuw blog geplaatst wordt?

Oplossing foto: v.l.n.r. 1: zwartkopmeeuw, 2: kokmeeuw, 3: zwartkopmeeuw (4: daar verstopt achter een juv. zwartkopmeeuw), 5-8: juv. kokmeeuw, 9: de laatste rechts: juv. zwartkopmeeuw.

Deel

Vorige blog Overzicht blogartikelen Volgende blog

Even stil op het blogEven stil op het blog

Fogol onderzoek

Excursies