Excursie Officiele opening Marker Wadden

Vorige blog Overzicht blogartikelen Volgende blog

30/11/2016

(klik hier als je automatisch een bericht wilt ontvangen over het volgende blog)

Op zaterdag 24 september zijn de Marker Wadden officieel geopend. Natuurmonumenten riep iedereen op om bij de opening aanwezig te zijn. Het is natuurlijk leuk om de ontwikkelingen van de Marker Wadden vanaf het begin te kunnen meemaken en we organiseerden daarom uiteraard ook een excursie. Daar was meteen veel belangstelling voor en we zijn deze dag met twee zeilboten vertrokken. Natuurlijk de vertrouwde Schuttevaer (rechts) en met De Toekomst.

Wie in maart wel eens is meegevaren herkent links de ms Friesland. Waarmee we ook in 2017 weer een excursie organiseren.

Welkomstwoordje, dit keer met microfoon om op beide boten verstaanbaar te zijn. Mennobart van Eerden verteld wat we van zijn lezing kunnen verwachten.

Vertrek, vanaf het IJsselmeer varen we via het naviduct Krabbersgat het Markermeer op. Dit is het eerste naviduct ter wereld, geopend in 2003.

Met de boot varen we over de autoweg heen, auto's rijden onder het naviduct op -10,80 meter NAP

Na het naviduct ligt meteen de natuurboog, de Schuttevaer gaat voorop.

We varen het Markermeer op en zetten eerst koers naar het proefeiland Ierst.

Wanneer het kan zeilen we zo veel mogelijk en altijd zijn er mensen bereid om te helpen, op de Toekomst...

...en even later gebeurt hetzelfde op de Schuttevaer. Het is ondertussen nog steeds prachtig weer.

Voordat we aankomen hebben we onderweg tijd voor een inhoudelijk verhaal. Jan Marbus geeft een presentatie op de ene boot..

.. en Mennobart van Eerden op de andere boot. Op de terugweg wisselden de sprekers van boot. Met grote dank aan Jan en Mennobart die de presentaties deze dag twee keer wilden geven in het vooronder.

Een indruk van het verhaal van Mennobart van Eerden, met een fragment over de vogels waarvoor het IJsselmeergebied belangrijk is en een fragment over de vergelijking van het IJsselmeer met het Peipsimeer (lake Peipsi) op de grens van Rusland en Estland.

Na de lezing wordt de biologische lunch klaargezet.

Aankomst bij proefeiland Ierst. Dit eiland is al verder ontwikkeld en al in gebruik door veel (broed)vogels. Verschillende soorten meeuwen en eenden, futen en vandaag ook grote zilverreigers.

Dan naderen we de Marker Wadden. De aanleg is dit jaar (2016) begonnen en zal duren tot 2020. Eerst is begonnen met de  aanleg van het hoofdeiland van ongeveer 250 hectare. In 2017 gaat Natuurmonumenten verder met de aanleg van de andere eilanden. Samen met het onderwaterlandschap zal het oppervlakte van het nieuwe natuurgebied straks 750 hectare beslaan.

Een feestelijk ontvangst!

Het eiland is al verbazingwekkend groot, we varen richting de aanlegplaats waar de schepen passagiers af kunnen zetten.

Een indruk van het binnenvaren van de Marker Wadden.

De eerste stappen op een nieuw stuk Nederland!

Vele foto's zijn gemaakt bij dit bord: 'expeditie Marker Wadden - 24+25 september 2016'.

Op het eiland is van alles te zien en te horen. Je kunt al een flink stuk lopen en ook allerlei informatie krijgen van de verschillende organisaties die zich bezighouden met de aanleg en ontwikkeling van de Marker Wadden.

Een nieuw begin, zaad van de lisdodde (rietsigaar).

Waarom Marker Wadden? In het Markermeer is veel slib aanwezig, dit heeft een verstikkende werking op het bodemleven. Ook zijn er niet veel natuurlijke oevers. Met de aanleg van de Marker Wadden met het slib is het de bedoeling om het slib te verminderen. Er worden rietvelden, zandbanken en schelpriffen aangelegd om een plek voor vogels en vissen te maken.

Natuurmonumenten: 'Er wordt een speciale slibgeul aangelegd dicht bij het eerste eiland. Door de natuurlijke  stroming in het meer komt het slib vanzelf in deze geul terecht. Dit slib wordt gebruikt voor de bouw van het eiland. Een grote pomp op een ponton zuigt het slib op en transporteert het naar het eiland. Daar rijpt het slib en klinkt het in. Dit proces wordt diverse keren herhaald om uiteindelijk een plas-dras habitat te vormen'. 

Even verderop maakt opvarende Siegfried Sumter een paar foto's van de éérste begroeiing van het eiland.

Leuk zijn de twee reuzensterns (de twee rode snavels), die tussen de kokmeeuwen en stormmeeuwen zitten. 

Mooi is te zien hoe het eiland wordt aangelegd, met op sommige plekken dijken met daar over gevlochten wilgentenen om de stenen daar bovenop op hun plaats te houden.De bouw van de nieuwe aanleghaven

Bouwer Boskalis heeft alle graafmachines en bulldozers die nodig zijn voor de aanleg voor deze dag mooi opgesteld.

Na afloop was ik benieuwd waar deze happer met kettingen voor zou worden gebruikt, Corné Appelo van Boskalis legt uit: Wij gebruiken deze kraan om van onder water zand naar boven te halen en op de dammen te zetten. Als je met een gewone bak onder water graaft dan schep je ook heel veel water mee. Het resultaat is dat elke bak maar half vol met zand zit. Doordat deze bak volledig open is zijn wij het water gelijk kwijt en kan er beter zand mee worden opgeschept. Door kettingen te gebruiken valt het zand ook gemakkelijk uit de bak, bij een bak met bijvoorbeeld gaten zou het natte zand aan de bak blijven kleven

Foto: Siegfried Sumter.

Nog een aantal foto's van de excursie:

Foto: Ofra Carmi

Op de achtergrond de Houtribdijk en de grote windmolens van het windpark Noordoostpolder.

Vogels weten het eiland al te vinden, groepen meeuwen en sterns zijn de eerste gebruikers. Op de achtergrond het wilgenbos bij de Trintelhaven.

De Schuttevaer, leuk om eens foto's te kunnen maken van de boot zelf :-)

Foto: Siegfried Sumter van de Schuttevaer.

We eindigen de excursie met een IJsvogel bij de natuurboog voordat we het naviduct weer invaren. Ondanks zijn felle kleuren is het toch opvallend lastig om 'm te zien! 

Met speciale dank aan Ofra die bereid was om op de Schuttevaer mijn rol over te nemen omdat ik zelf mee voer op de Toekomst. Schippers Onno en Peter. Jan en Mennobart bedankt voor jullie zeer interessante presentaties aan boord. En ook wil ik Annemarie, Ina, Ger, Sjoerd en James bedanken voor het gidsen. Ook bedankt voor de extra informatie aan boord van Harm, Arie, Emiel en Judy van de universiteit van Amsterdam.

En natuurlijk aan alle opvarenden die zijn meegevaren en belangstelling hebben getoond voor dit speciale eerste bezoek aan de Marker Wadden! Hopelijk volgen er nieuwe excursies en blijven we de ontwikkelingen van het eiland volgen.

 

Wil je automatisch een bericht ontvangen als er een nieuw blog geplaatst wordt?

Deel

Vorige blog Overzicht blogartikelen Volgende blog

Even stil op het blogEven stil op het blog

Fogol onderzoek

Excursies