Vogelexcursie naar Marker Wadden LELYSTAD

Bekijk zelf de nieuwste ontwikkelingen

Augustus is de maand van de steltlopertrek. Ook de aantallen zwarte sterns lopen naar verwachting weer op en komen ook de flinke groepen oeverzwaluwen weer langs?

Naar Marker Wadden

In de Bataviahaven (Lelystad) stappen we aan boord van zeilschip de Schuttevaer. Bij het uitvaren van de haven treffen we meteen een mooie vogelplek, op de strekdam broeden lepelaars die we mooi kunnen bekijken. Daarnaast is er ook een gemengde kolonie grote meeuwen met onder andere kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen maar ook Pontische meeuwen, een nieuwe broedvogel in Nederland. Het is al laat in het broedseizoen maar we verwachten nog late legsels van de lepelaars en al grote meeuwenkuikens te zien. We kijken ook uit naar de holenduiven die broeden tussen de rotsen.

Daarna hijsen we de zeilen en zetten koers richting Marker Wadden. Wie wil kan zelf aan het roer staan. Onderweg bekijken we de vogels die we tegen komen op het water. Er zijn ervaren vogelgidsen mee die je op de vogels kunnen wijzen. Er zijn telescopen mee en we hebben verrekijkers te leen. Heb je nautische vragen? De schipper geeft graag antwoord.

We leggen aan in de haven van Marker Wadden en gaan aan land. We maken een wandeling over het eiland en bekijken de vogels. Je kunt zelf een rondwandeling maken of meelopen met de vogelgidsen en samen alle vogels bekijken. Heb je nog niet eerder vogels gekeken? Des te leuker wordt het. Tijdens de presentatie aan boord leggen we ook de route opties uit en geven we een update van waar je welke vogels kunt verwachten. De presentatie gaat over Marker Wadden, alle ontwikkelingen, de (broed)vogels en andere dieren en planten die er voorkomen, het lopende onderzoek naar vele onderwerpen en het laatste nieuws.

Het eiland is volop in ontwikkeling en er worden ook nog menselijke aanpassingen gedaan. Op dit moment vinden we hier een pionierstadium met ook al flink begroeide stukken met riet, lisdodde en andere pionier planten zoals moerasandijvie en veel zandbanken en slikken. De eerst aangelegde plekken zijn al verder ontwikkeld en andere plaatsen zijn weer opnieuw van een laag slib voorzien. Een heel open landschap. Het is bijzonder om het eiland juist nu te kunnen zien in deze fase, die steeds snel veranderd en de soorten veranderen mee. Eerder alleen de grondbroeders, in 2019 al meer soorten broedende rietvogels en in 2020? Met de excursies zullen we het eiland steeds blijven volgen.

Er kunnen nog werkzaamheden plaatsvinden (vooral in de haven) en vogels kunnen op paden gaan broeden. Er kunnen hierom altijd paden afgesloten worden.

Tijdens deze Marker Wadden excursie verblijven we langer op het eiland. Er zijn uitgestippelde wandelingen van 2,5 km en 6 km. Er bevinden zich drie vogelhutten, genaamd de steltloper, lepelaar en duikeend, en kijkscherm aalscholver langs het wandelpad.

Vaar (weer) mee en ontdek het zelf.

Alle foto’s bij deze excursie en onderaan de pagina zijn gemaakt op Marker Wadden, uitgezocht bij de verwachtingen van deze excursie. (de foto's onderaan de pagina worden er naar verwachting later alsnog opgeplaatst, kijk voor een indruk bij de fotoslider bij de excursie van 24 mei 2020).

De vogels in augustus

Augustus is een goede maand voor zwarte sterns en steltlopertrek en ook de broedvogels zijn grotendeels nog aanwezig.

De steltlopers keren terug van hun broedgebieden en zijn op weg naar het zuiden als ze Marker Wadden aandoen. De volwassen vogels komen eerst door, soms nog mooi in broedkleed en wat later in het seizoen komen ook de juvenielen (jonge vogels). We verwachten soorten als bosruiter, kemphaan, krombekstrandloper, Temmincks, kleine en bonte strandloper, watersnip, bonte strandloper, zwarte ruiter, oeverloper en steenloper. Ook op soorten als grauwe franjepoot maken we een kans. We bekijken de vogels rustig met een telescoop.

Zwarte sterns uit Nederland en Europa doen het IJsselmeergebied aan als tussenstop, sommige vogels nog mooi in broedkleed en andere vogels al verder door geruid naar winterkleed en van alles daar tussenin. En mogelijk zien we ook een witvleugelstern of een dwergstern met wat geluk.

Afgelopen twee jaar maakten groepen oeverzwaluwen van duizenden vogels gebruik van het eiland, laag over het water joegen ze op dansmuggen tussen de zwarte sterns. Ook maken we kans op trekkende soorten als slechtvalk, bruine kiekendief, lepelaar, paapje, tapuit en huiszwaluw.

We verwachten veel uitgevlogen jonge visdieven, kokmeeuwen en kluten te zien en andere soorten die op het eiland hebben gebroed zoals kleine plevier.

In 2019 zagen en hoorden we al allerlei nieuwe broedvogels zoals gele kwikstaart, kleine karekiet, rietgors, geoorde fuut, meerkoet, waterral en tureluur. Blijven deze nieuwkomers en lopen de aantallen verder op? Zo verwachten we vaker de typische roep van de waterral te horen uit de groeiende rietvelden.

Welke soorten kunnen we in 2020 verwelkomen als nieuwe broedvogelsoorten? Kanshebbers zijn bruine kiekendief, blauwborst en mogelijk blijven er baardmannetjes hangen die er (deels) hebben overwinterd?

Naar verwachting treffen we ook weer verschillende soorten eenden, broedvogels zoals krakeend, kuifeend en misschien heeft ook weer krooneend en zal de ijseend er nogmaals broeden? Rond deze tijd ook eenden die komen om te ruien naar het eiland zoals groepen wintertalingen, bergeend, slobeend en tafeleend.

Ook bekijken we natuurlijk de andere soortgroepen die we tegenkomen. Zo kun je vanuit kijkhut de duikeend ook driedoornige stekelbaars, blankvoorn en baars zien zwemmen. Steeds meer insecten zoals allerlei soorten vlinders worden er gezien. Zo vlogen er in 2019 vanaf augustus veel oranje luzernevlinders rond. En welke nieuwe planten komen er tot bloei?

Op een nieuw eiland als deze is het altijd een verrassing. Hoe is de waterstand en daarmee meer of minder slikveldjes voor allerlei soorten?

Verrekijker lenen

Heb je zelf geen verrekijker? Geen probleem, we hebben 20 verrekijkers van het merk Bynolyt gekregen van het Vogelinformatiecentrum Texel. Deze kun je de hele excursie gebruiken.

Programma

 • Vanaf 9:30u inschepen, leenkijkers worden uitgedeeld.
 • 10:00u vertrek Bataviahaven, Lelystad.
 • Bekijken de kolonie lepelaars en grote meeuwen op de strekdam van de Bataviahaven. Het is wat later in het seizoen maar we verwachten nog laatste vogels in de kolonie
 • Hijsen van de zeilen, wie het leuk vindt kan helpen.
 • Presentatie in het vooronder over Marker Wadden.
 • Rond 11:30u stappen we aan land, wandel mee met de gidsen of ga je eigen weg.
 • Terug aan boord: 16:30u vertrek terug naar Lelystad, de soep staat klaar.
 • Opnieuw hijsen we de zeilen, de bar is open voor een drankje.
 • Vragen over wat je hebt gezien (vogels, planten, insecten, technische eiland vragen enz) stel ze!
 • Nog niet voldaan? Ook onderweg bekijken we nog steeds wat we zien vliegen.
 • +/- 18:00u terug in de haven van Enkhuizen.

De boot blijft gewoon liggen als we op het eiland zijn en je kunt dus altijd terug aan boord wanneer je wilt. De aankomsttijden zijn ongeveer, afhankelijk van de wind.

Meer over de lezing(en) en/of gids(en)


Elke excursie is er een presentatie aan boord over Marker Wadden. Een verhaal met veel beelden over de aanleg en alle ontwikkelingen rond de Marker Wadden, de (broed) vogels en andere soortgroepen die er leven, onderzoek dat er wordt gedaan en laatste nieuwtjes. En natuurlijk ook informatie over de plek waar je terecht komt, waar kun je wandelen en ongeveer welke vogels je kunt verwachten en een kleine oefening.

De presentatie wordt gegeven door Debby Doodeman.

Elke excursie varen er naast Debby nog 2 gidsen mee, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De gidsen kun je alles vragen over de vogels maar regelmatig weten ze ook van alles over allerlei andere onderwerpen zoals de planten. Je kunt op het eiland meelopen met de gidsen, we maken geen vaste groepjes, maar wil je horen wat de gidsen te vertellen hebben blijf dan op roepafstand.

Biologisch eten


Op de heenweg zijn koffie en thee inclusief en op de terugweg is er soep met een broodje aan boord.
Je kunt zelf lunch meenemen. Aan de bar zijn -tegen betaling- allerlei drankjes te verkrijgen, zoals koffie en thee, fris, wijn, Skuumkoppe van de tap, een kruidenbitter Schuttevaertje en meer.

We zijn al voor lunchtijd op het eiland, zorg er dus voor dat je je lunch mee kunt nemen. Teruglopen naar de boot is zonde van je tijd op het eiland! Maar de boot is altijd beschikbaar om naar terug te lopen om wat voor reden dan ook.

De soep is vegetarisch.

Heb je een speciaal dieet waar je je aan moet houden, laat dit weten bij je aanmelding en vermeld ook even je telefoonnummer, dan kunnen we nog even bellen als we nog vragen hebben.

Van alles het beste: alle gerechten zijn zo veel mogelijk biologisch en in veel gevallen afkomstig uit de streek.

Wij werken duurzaam


Deze excursie wordt met name duurzaam ondernomen. Het 43 meter lange zeilschip de 'Schuttevaer' is al meer dan 100 jaar oud. Ouder dan de Titanic! We zullen zoveel mogelijk zeilend de route afleggen. We zetten de motor aan als het echt niet anders kan.

Meer over het schip


Zeilen met de prachtige 'Schuttevaer' is al een beleving op zich. Men kan er voor kiezen om actief mee te zeilen of zelf aan het roer te staan. Maar dit hoeft natuurlijk niet. Op het dek vind je veel (zit)ruimte en kunt je goed naar de vogels kijken. Als je een telescoop hebt, is er voldoende ruimte om deze te gebruiken.

Op dekhoogte is binnen een bar waar je diverse soorten drankjes kunt krijgen. We hebben onder andere Texels Skuumkoppe van de tap. Vanuit de bar heb je ook zicht naar buiten. Als je in de bar even verder loopt kun je met de trap naar beneden die leidt naar het ruime benedendek. Hier worden ook de lezingen gehouden met een beamer en een scherm. Achter de trap bevinden zich de luxe gescheiden toiletruimtes.

Geschiedenis van de Schuttevaer

Het werkpaard van de Noord en Oostzee, zo werd de koftjalk genoemd. Stabiel, groot en stevig. Met haar lengte van 43 meter is de Schuttevaer de grootste nog bestaande koftjalk in Nederland.

In 1910 ging ze als “Emanuel” in Stadskanaal te water. Gebouwd bij Mulder in opdracht van een Duitse reder. Er werd koers gezet naar de handelssteden van Noord-Europa. Een indrukwekkend zwaargewicht: 190 ton aan waterverplaatsing voortgedreven door wind. In de loop der jaren kwam er een eind aan het zeilende vrachtvaren. De Schuttevaer werd dan ook omgebouwd tot Coaster. Een scherpe kop werd er op gezet. Tot eind jaren 80 voer ze als kustvaarder onder Duitse vlag. Om uiteindelijk te eindigen als golfbreker op het eiland Sylt. 

In 1992 werd ze teruggehaald naar Nederland en grondig verbouwd. De kop werd weer een koftjalken kop. Inmiddels is het werkpaard een raspaard geworden, voorzien van veel modern comfort. Het heeft een Grand Café aan boord en het interieur is in Art Deco stijl.

Voorwaarden


Deze excursie gaat door bij minimaal 25 deelnemers. Excursies gaan eigenlijk altijd door, indien de excursie niet door gaat bij slecht weer (storm, ijs) ontvang je je volledige betaling terug.

De sprekers op de diverse excursies hebben een volle agenda, vooral in het vaarseizoen hebben ze het erg druk. Mocht het een keer gebeuren dat een spreker verhinderd is dan vragen wij hiervoor je begrip en we proberen dan te zorgen voor een vervangende spreker.

De excursieprijs is inclusief de genoemde opties onder de prijs en exclusief de drankjes van de bar. Tegen betaling zijn drankjes verkrijgbaar aan de bar. Eigen meegebrachte consumpties zijn uiteraard geen enkel probleem. Neem vooral een waterflesje mee om bij te vullen.

Bij stevige wind komt het soms voor dat we de vaarroute moeten aanpassen. Een enkele keer kan het voorkomen dat we op bepaalde plekken niet kunnen bereiken.

Minder validen: bij twijfel stuur een mail naar debby@fogol.nl, en je krijgt een antwoord op maat. De doorgang om het schip op te komen is 70 cm. Er zijn de gebruikelijke waterkering/drempels maar ook veel goede zitplekken aan dek en binnen. De toiletten zijn een brede trap naar beneden en er zijn altijd veel opvarenden om op te steunen indien nodig. Als we van boord gaan bij een excursie lopen we tijdens de wandelingen nooit snel, daarvoor is er teveel te zien.

Omboeken: je kunt bijna altijd omboeken naar een andere datum.

Afmelding: je kunt tot 2 weken voor vertrek bijna kosteloos (minus €2,50 administratie kosten) afmelden, je betaling wordt dan terug geboekt. Bij afmelding minder dan 10 dagen voor vertrek, wordt 25% ingehouden. Bij minder dan 24 uur voor vertrek afmelden, wordt uw betaling niet terug geboekt.

Honden zijn niet toegestaan.

Foto's: er worden foto's gemaakt tijdens de excursie, vooral van de vogels, deels van de opvarenden. Die worden gebruikt om rond te mailen na afloop en gebruikt bij eventuele toekomstige excursies ter promotie. Van de opvarenden nooit zomaar deelnemers vol in beeld. Wil je liever niet op de foto? Geef dit dan even aan bij het aan boord gaan (bij Debby).

vr 21 aug 2020
Nog 12 plaatsen beschikbaar

€ 52,50
Incl. bio soep met brood en € 5,- entree Marker Wadden

Vertrek/terug

10:00 - 18:00

Opstapplaats

Bataviahaven, Lelystad

Boot

Zeilschip de Schuttevaer

Bereikbaarheid

De boot ligt naast het bus station in de Bataviahaven, betaald parkeren

Bestemming

Marker Wadden (Markermeer)

Kinderen

t/m 12 jaar halve prijs en gratis entree

Deel

Witvleugelstern Landschap Marker Wadden Rustende oeverzwakuwen Presentatie Debby Doodeman

Even stil op het blogEven stil op het blog

Fogol onderzoek

Excursies