Vogelexcursie naar Marker Wadden LELYSTAD

Bekijk zelf de nieuwste ontwikkelingen

Augustus is de maand van de steltlopertrek. Ook de aantallen zwarte sterns lopen naar verwachting weer op en komen ook de flinke groepen oeverzwaluwen weer langs?

Lees hier ons corona protocol
Is de excursie vol? Er zijn nog wel 1-4 plaatsen beschikbaar binnen naast de bar voor personen uit een huishouden. Stuur een e-mail naar debby@fogol.nl als je deze plaatsen wilt boeken. Als iemand zich afmeld voor vertrek kun je alsnog buiten zitten. 

Naar Marker Wadden

In de Bataviahaven (Lelystad) stappen we aan boord van zeilschip de Schuttevaer. Bij het uitvaren van de haven treffen we meteen een mooie vogelplek, op de strekdam broeden lepelaars die we mooi kunnen bekijken. Daarnaast is er ook een gemengde kolonie grote meeuwen met onder andere kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen maar ook Pontische meeuwen, een nieuwe broedvogel in Nederland. Het is al laat in het broedseizoen maar we verwachten nog late legsels van de lepelaars en al grote meeuwenkuikens te zien. We kijken ook uit naar de holenduiven die broeden tussen de rotsen.

Daarna hijsen we de zeilen en zetten koers richting Marker Wadden (zie protocol). Heb je nautische vragen? De schipper geeft graag antwoord.

We leggen aan in de haven van Marker Wadden en gaan aan land. We maken een wandeling over het eiland en bekijken de vogels. Je kunt zelf een rondwandeling maken of meelopen met de vogelgids en samen alle vogels bekijken. Heb je nog niet eerder vogels gekeken? Des te leuker wordt het.
Tijdens de presentatie (digitaal vooraf) leggen we ook de route opties uit en met onder andere welke vogels kunt verwachten. De presentatie gaat over Marker Wadden, alle ontwikkelingen, de (broed)vogels en andere dieren en planten die er voorkomen, het lopende onderzoek naar vele onderwerpen en het laatste nieuws.

Het eiland is volop in ontwikkeling en er worden ook nog menselijke aanpassingen gedaan. Op dit moment vinden we hier een pionierstadium met ook al flink begroeide stukken met riet, lisdodde en andere pionier planten zoals moerasandijvie en veel zandbanken en slikken. De eerst aangelegde plekken zijn al verder ontwikkeld en andere plaatsen zijn weer opnieuw van een laag slib voorzien. Een heel open landschap. Het is bijzonder om het eiland juist nu te kunnen zien in deze fase, die steeds snel veranderd en de soorten veranderen mee. Eerder alleen de grondbroeders, in 2019 al meer soorten broedende rietvogels en in 2020? Met de excursies zullen we het eiland steeds blijven volgen.

Er kunnen nog werkzaamheden plaatsvinden (vooral in de haven) en vogels kunnen op paden gaan broeden. Er kunnen hierom altijd paden afgesloten worden.

Tijdens deze Marker Wadden excursie verblijven we langer op het eiland. Er zijn uitgestippelde wandelingen van 2,5 km en 6 km. Er bevinden zich drie vogelhutten, genaamd de steltloper, lepelaar en duikeend, en kijkscherm aalscholver langs het wandelpad.

Vaar (weer) mee en ontdek het zelf.

Alle foto’s bij deze excursie zijn gemaakt op Marker Wadden, uitgezocht bij de verwachtingen van deze excursie.

De vogels in augustus

Augustus is een goede maand voor zwarte sterns en steltlopertrek en ook de broedvogels zijn grotendeels nog aanwezig.

De steltlopers keren terug van hun broedgebieden en zijn op weg naar het zuiden als ze Marker Wadden aandoen. De volwassen vogels komen eerst door, soms nog mooi in broedkleed en wat later in het seizoen komen ook de juvenielen (jonge vogels). We maken kans op soorten als bosruiter, kemphaan, krombekstrandloper, Temmincks, kleine en bonte strandloper, watersnip,  zwarte ruiter, oeverloper en steenloper. Ook op soorten als grauwe franjepoot maken we een kleine kans. We bekijken de vogels rustig met een telescoop (via een kijkscherm met de telefoon op de telescoop).

Zwarte sterns uit Nederland en Europa doen het IJsselmeergebied aan als tussenstop, sommige vogels nog mooi in broedkleed en andere vogels al verder door geruid naar winterkleed en van alles daar tussenin. En mogelijk zien we ook een witvleugelstern of een dwergstern met wat geluk.

Afgelopen twee jaar maakten groepen oeverzwaluwen van duizenden vogels gebruik van het eiland, laag over het water joegen ze op dansmuggen tussen de zwarte sterns. Ook maken we kans op trekkende soorten als slechtvalk, bruine kiekendief, lepelaar, paapje, tapuit en huiszwaluw.

We verwachten veel uitgevlogen jonge visdieven, kokmeeuwen en kluten te zien en andere soorten die op het eiland hebben gebroed zoals kleine plevier.

In 2019 zagen en hoorden we al allerlei nieuwe broedvogels zoals gele kwikstaart, kleine karekiet, rietgors, geoorde fuut, meerkoet, waterral en tureluur. Blijven deze nieuwkomers en lopen de aantallen verder op? Welke soorten kunnen we voor 2020 verwachten? Vaker de typische roep van de waterral uit de groeiende rietvelden. Een andere leuke nieuwkomer in 2020: verschillende paren steltkluten! Ook hebben er voor het eerst baardmannen gebroed op het eiland.

Naar verwachting treffen we ook weer verschillende soorten eenden, broedvogels zoals krakeend, kuifeend en misschien heeft ook weer krooneend en ook de ijseend is terug, zal deze er nogmaals broeden? Rond deze tijd ook eenden die komen om te ruien naar het eiland zoals groepen wintertalingen, bergeend, slobeend en tafeleend.

Ook bekijken we natuurlijk de andere soortgroepen die we tegenkomen. Zo kun je vanuit kijkhut de duikeend ook driedoornige stekelbaars, blankvoorn en baars zien zwemmen. Steeds meer insecten zoals allerlei soorten vlinders worden er gezien. Zo vlogen er in 2019 vanaf augustus veel oranje luzernevlinders rond. En welke nieuwe planten komen er tot bloei?

Op een nieuw eiland als deze is het altijd een verrassing. Hoe is de waterstand en daarmee meer of minder slikveldjes voor allerlei soorten?

Verrekijker lenen

Heb je zelf geen verrekijker? Geen probleem, we hebben 20 verrekijkers van het merk Bynolyt gekregen van het Vogelinformatiecentrum Texel. Deze kun je de hele excursie gebruiken en worden na afloop van elke excursie schoongemaakt.

Meer over de lezing(en) en/of gids(en)


Voor corona gaf Debby Doodeman elke excursie is er een presentatie aan boord over Marker Wadden. Een verhaal met veel beelden over de aanleg en alle ontwikkelingen rond de Marker Wadden, de (broed) vogels en andere soortgroepen die er leven, onderzoek dat er wordt gedaan en laatste nieuwtjes. En natuurlijk ook informatie over de plek waar je terecht komt, waar kun je wandelen en ongeveer welke vogels je kunt verwachten.

De presentatie is nu digitaal gemaakt en deze kun je thuis online bekijken. We horen van veel opvarenden dat ze dit eigenlijk ook wel zo prettig vinden. Dus mogelijk houden we de digitale presentatie er in de toekomst wel in.

Je kunt op het eiland meelopen met vogelgids Debby, we maken geen vaste groepjes, maar wil je horen wat de gidsen te vertellen hebben blijf dan op roepafstand. We lopen niet snel en nemen de route waar de meeste vogels verwacht worden. Uiteraard kun je ook je eigen weg gaan of iets daar tussenin.
Voorheen voeren we met minimaal 2-3 gidsen, omdat dit nu even niet past doet Debby het de meeste keren nu alleen. Maar met elkaar hebben we veel ogen om niks te missen.

Biologisch eten


Zie het protocol voor de aanpassingen.

Op de heenweg zijn koffie en thee inclusief en op de terugweg is er soep met een broodje aan boord. Met courgette uit de groententuin van de schippers zo lang de voorraad strekt.
Je kunt zelf lunch meenemen. Aan de bar zijn -tegen betaling- allerlei drankjes te verkrijgen, zoals koffie en thee, fris, wijn, Skuumkoppe van de tap, een kruidenbitter Schuttevaertje en meer.

We zijn al voor lunchtijd op het eiland, zorg er dus voor dat je je lunch mee kunt nemen. Teruglopen naar de boot is zonde van je tijd op het eiland! Maar de boot is altijd beschikbaar om naar terug te lopen om wat voor reden dan ook.

De soep is vegetarisch.

Heb je een speciaal dieet waar je je aan moet houden, laat dit weten bij je aanmelding en vermeld ook even je telefoonnummer, dan kunnen we nog even bellen als we nog vragen hebben.

Van alles het beste: alle gerechten zijn zo veel mogelijk biologisch en in veel gevallen afkomstig uit de streek.

Het paviljoen op het eiland is naar verwachting open op vrijdag, zaterdag en zondag van van 10:30 - 16:30u. Met kleinschalige horeca (drankjes, koekje, nootje, momenteel geen lunch bv), openingstijden kunnen later in het jaar anders zijn. 

Er is ook een toilet op het eiland aanwezig (in de haven bij het paviljoen).

Wij werken duurzaam


Deze excursie wordt normaalgesproken met name duurzaam ondernomen. Het 43 meter lange zeilschip de 'Schuttevaer' is al meer dan 100 jaar oud. Ouder dan de Titanic! We zullen zoveel mogelijk zeilend de route afleggen. 

Maar bij het zeilen kunnen we nu niet voldoende afstand houden. Wel proberen we een aantal kleine zeilen te hijsen met personen uit een huishouden.

Meer over het schip


Geschiedenis van de Schuttevaer

Het werkpaard van de Noord en Oostzee, zo werd de koftjalk genoemd. Stabiel, groot en stevig. Met haar lengte van 43 meter is de Schuttevaer de grootste nog bestaande koftjalk in Nederland.

In 1910 ging ze als “Emanuel” in Stadskanaal te water. Gebouwd bij Mulder in opdracht van een Duitse reder. Er werd koers gezet naar de handelssteden van Noord-Europa. Een indrukwekkend zwaargewicht: 190 ton aan waterverplaatsing voortgedreven door wind. In de loop der jaren kwam er een eind aan het zeilende vrachtvaren. De Schuttevaer werd dan ook omgebouwd tot Coaster. Een scherpe kop werd er op gezet. Tot eind jaren 80 voer ze als kustvaarder onder Duitse vlag. Om uiteindelijk te eindigen als golfbreker op het eiland Sylt. 

In 1992 werd ze teruggehaald naar Nederland en grondig verbouwd. De kop werd weer een koftjalken kop. Inmiddels is het werkpaard een raspaard geworden, voorzien van veel modern comfort. Het heeft een Grand Café aan boord en het interieur is in Art Deco stijl.

Voorwaarden


Let op: deze voorwaarden zijn tijdelijk niet allemaal meer van toepassing. Zie ook hiervoor het aangepaste protocol.

Deze excursie gaat door bij minimaal 25 deelnemers. Excursies gaan eigenlijk altijd door, indien de excursie niet door gaat bij slecht weer (storm, ijs) ontvang je je volledige betaling terug.

De sprekers op de diverse excursies hebben een volle agenda, vooral in het vaarseizoen hebben ze het erg druk. Mocht het een keer gebeuren dat een spreker verhinderd is dan vragen wij hiervoor je begrip en we proberen dan te zorgen voor een vervangende spreker.

De excursieprijs is inclusief de genoemde opties onder de prijs en exclusief de drankjes van de bar. Tegen betaling zijn drankjes verkrijgbaar aan de bar. Eigen meegebrachte consumpties zijn uiteraard geen enkel probleem. Neem vooral een waterflesje mee om bij te vullen.

Bij stevige wind komt het soms voor dat we de vaarroute moeten aanpassen. Een enkele keer kan het voorkomen dat we op bepaalde plekken niet kunnen bereiken.

Minder validen: bij twijfel stuur een mail naar debby@fogol.nl, en je krijgt een antwoord op maat. De doorgang om het schip op te komen is 70 cm. Er zijn de gebruikelijke waterkering/drempels maar ook veel goede zitplekken aan dek en binnen. De toiletten zijn een brede trap naar beneden en er zijn altijd veel opvarenden om op te steunen indien nodig. Als we van boord gaan bij een excursie lopen we tijdens de wandelingen nooit snel, daarvoor is er teveel te zien.

Omboeken: je kunt bijna altijd omboeken naar een andere datum.

Afmelding: je kunt tot 2 weken voor vertrek bijna kosteloos (minus €2,50 administratie kosten) afmelden, je betaling wordt dan terug geboekt. Bij afmelding minder dan 10 dagen voor vertrek, wordt 25% ingehouden. Bij minder dan 24 uur voor vertrek afmelden, wordt uw betaling niet terug geboekt.

Honden zijn niet toegestaan.

Foto's: er worden foto's gemaakt tijdens de excursie, vooral van de vogels, deels van de opvarenden. Die worden gebruikt om rond te mailen na afloop en gebruikt bij eventuele toekomstige excursies ter promotie. Van de opvarenden nooit zomaar deelnemers vol in beeld. Wil je liever niet op de foto? Geef dit dan even aan bij het aan boord gaan (bij Debby).

vr 21 aug 2020

Vertrek/terug

10:00 - 18:00

Opstapplaats

Bataviahaven, Lelystad

Boot

Zeilschip de Schuttevaer

Bereikbaarheid

De boot ligt naast het bus station in de Bataviahaven, betaald parkeren

Bestemming

Marker Wadden (Markermeer)

Kinderen

Tijdelijk geen aangepaste prijs

Deel

Witvleugelstern Landschap Marker Wadden Rustende oeverzwakuwen Presentatie Debby Doodeman

Even stil op het blogEven stil op het blog

Fogol onderzoek

Excursies