Vogelexcursie naar Marker Wadden

Bekijk zelf de nieuwste ontwikkelingen

Augustus is de maand van de steltlopertrek, we hopen op de eerste reuzensterns en opnieuw op vele honderden oeverzwaluwen.

Lees hier ons corona protocol

Naar Marker Wadden

In de haven van Enkhuizen stappen we aan boord van zeilschip de Schuttevaer. We varen via het naviduct -over de autoweg- van het IJsselmeer het Markermeer op. We bekijken de vogels van de natuurboog, we letten speciaal op de verschillende soorten meeuwen en in het bijzonder de Pontische meeuw die hier jaarrond regelmatig wordt gezien, een nieuwkomer in ons land. We luisteren naar wat zingt in het wilgenbos van een afstand, zo zou een toekomstig Marker Wadden er uit komen te zien zonder beheer. Steeds vaker horen we hier ook de Cetti's zanger zingen.

Daarna hijsen we de zeilen en zetten koers richting Marker Wadden (zie protocol). Heb je nautische vragen? De schipper geeft graag antwoord.

We leggen aan in de haven van Marker Wadden en gaan aan land. We maken een wandeling over het eiland en bekijken de vogels. Je kunt zelf een rondwandeling maken of meelopen met de vogelgids(en) en samen alle vogels bekijken. Heb je nog niet eerder vogels gekeken? Des te leuker wordt het.

Tijdens de presentatie (digitaal vooraf) leggen we ook de route opties uit en met onder andere welke vogels kunt verwachten. De presentatie gaat over Marker Wadden, alle ontwikkelingen, de (broed)vogels en andere dieren en planten die er voorkomen, het lopende onderzoek naar vele onderwerpen en het laatste nieuws.

Het eiland is volop in ontwikkeling. Op dit moment vinden we hier een pionierstadium met steeds meer begroeiing, al flinke stukken met riet, lisdodde en andere pionier planten zoals moerasandijvie, wilgenroosjes en allerlei slikranden. De eerst aangelegde plekken zijn al verder ontwikkeld en andere plaatsen zijn eerder weer opnieuw van een laag slib voorzien. Een heel open landschap. Het is bijzonder om het eiland juist nu te bekijken in deze fase, die steeds snel veranderd en de soorten veranderen mee. Eerder alleen de grondbroeders in 2019. In 2020 onder andere meer soorten broedende rietvogels. Baardmannetjes doken in 2021 in elke hoek op en wat zal 2022 ons brengen? Met de excursies zullen we het eiland steeds blijven volgen.

Er kunnen nog werkzaamheden plaatsvinden en vogels kunnen op paden gaan broeden. Er kunnen hierom altijd paden afgesloten worden.

Er zijn wandelingen mogelijk van 2,5 km en 5 km. Er bevinden zich drie vogelhutten, genaamd de steltloper, lepelaar en duikeend en kijkscherm aalscholver langs het wandelpad.

Vaar (weer) mee en ontdek het zelf.

De vogels in augustus

In augustus lopen naar verwachting de aantallen vogels verder op. Meer vogels doen het eiland aan alweer op trek en ook de broedvogels zijn grotendeels nog aanwezig. We verwachten veel uitgevlogen jonge visdieven, kokmeeuwen en kluten te zien en andere soorten die ook dit jaar op het eiland hebben gebroed? Ook hopen we de prachtige steltkluten te treffen.

De steltlopers keren terug van hun broedgebieden en zijn op weg naar het zuiden als ze Marker Wadden aandoen. De volwassen vogels komen eerst door, soms nog mooi in broedkleed en wat later in het seizoen komen ook de juvenielen (jonge vogels). We maken kans op soorten als bosruiter, kemphaan, krombekstrandloper, Temmincks strandloper, kleine en bonte strandloper, watersnip, bonte strandloper, zwarte ruiter, oeverloper en steenloper. Ook op soorten als grauwe franjepoot maken we een kleine kans. We bekijken de vogels rustig (coronaproof) met een telescoop.

We maken rond deze tijd ook alweer kans op de eerste reuzensterns. Normaal is dit ook de tijd om zwarte sterns te treffen. Vogels uit Nederland en Europa maken een tussenstop in het IJsselmeergebied, sommige nog mooi in broedkleed en andere vogels al verder door geruid naar winterkleed. Maar 2021 waren de aantallen zwarte sterns opnieuw opvallend laag, wat zal dit jaar brengen?
Ook hebben we kans om de dwergstern te zien, een soort die hopelijk opnieuw broedt op de natuureilanden.

Afgelopen jaren maakten groepen van honderden oeverzwaluwen gebruik van het eiland, laag over de vegetatie joegen ze op dansmuggen. Ook maken we kans op trekkende soorten als slechtvalk, bruine kiekendief, lepelaar, paapje en tapuit.

Ook laat de zeearend zich soms zien, altijd ver weg, soms meer dan een vogel, op de natuureilanden vrij van mensen.

In de eerdere jaren zagen en hoorden we elk jaar weer nieuwe (broed)vogels. Blijven deze nieuwkomers en lopen de aantallen verder op? De broedende grutto was een verrassing in 2021.
Welke soorten kunnen we in 2022 verwelkomen als nieuwe broedvogelsoorten?

Blijven deze nieuwkomers en lopen de aantallen verder op? Zo hoorden we bijvoorbeeld steeds vaker de typische roep van de waterral uit de groeiende rietvelden. En zo nu en dan laten ze zich zien.

Naar verwachting broeden er ook weer verschillende soorten eenden zoals kuifeend, slobeend, tafeleend en krakeend. Zullen de ijseenden er weer zijn? In 2021 waren ze opnieuw aanwezig maar hebben ze niet gebroed.

Ook bekijken we natuurlijk de andere soortgroepen die we tegenkomen. Zo kun je vanuit kijkhut de duikeend ook driedoornige stekelbaars, winde en baars zien zwemmen. Steeds meer insecten zoals allerlei soorten vlinders worden er gezien en welke nieuwe planten komen er tot bloei? Vanaf deze tijd verwachten we weer veel bloeiende zulte/zeeaster.

Verrekijker lenen

Heb je zelf geen verrekijker? Geen probleem, we hebben 20 verrekijkers van het merk Bynolyt gekregen van het Vogelinformatiecentrum Texel. Deze kun je de hele excursie gebruiken en worden na afloop van elke excursie schoongemaakt.

Meer over de lezing(en) en/of gids(en)


Voor corona gaf Debby Doodeman elke excursie is er een presentatie aan boord over Marker Wadden. Een verhaal met veel beelden over de aanleg en alle ontwikkelingen rond de Marker Wadden, de (broed) vogels en andere soortgroepen die er leven, onderzoek dat er wordt gedaan en laatste nieuwtjes. En natuurlijk ook informatie over de plek waar je terecht komt, waar kun je wandelen en ongeveer welke vogels je kunt verwachten.

De presentatie is nu digitaal gemaakt en deze kun je thuis vooraf online bekijken. We horen van veel opvarenden dat ze dit eigenlijk ook wel zo prettig vinden. Dus mogelijk houden we de digitale presentatie er in de toekomst wel in.

Je kunt op het eiland meelopen met vogelgids Debby en wisseldende vrienden die meegidsen, we maken geen vaste groepjes, maar wil je horen wat de gidsen te vertellen hebben blijf dan op roepafstand. En kijk vooral mee, roep wat je ziet, of je nu wel of niet de soort kent.

We lopen niet snel en nemen de route waar de meeste vogels verwacht worden. Uiteraard kun je ook je eigen weg gaan of iets daar tussenin.

Biologisch eten


Bij het ontvangst krijg je koffie of thee en op de terugweg is er soep met een broodje aan boord. Met groente uit de groententuin van de schippers in het seizoen zo lang de voorraad strekt.
De lunch breng je zelf mee. Aan de bar zijn -tegen betaling- allerlei drankjes te verkrijgen, zoals koffie en thee, fris, wijn, Skuumkoppe van de tap, een kruidenbitter Schuttevaertje en meer.

We zijn al voor lunchtijd op het eiland, zorg er dus voor dat je je lunch mee kunt nemen. Teruglopen naar de boot is zonde van je tijd op het eiland. Maar de boot is altijd beschikbaar om naar terug te lopen om wat voor reden dan ook.

De soep is vegetarisch.

Heb je een speciaal dieet waar je je aan moet houden, laat dit weten bij je aanmelding en vermeld ook even je telefoonnummer, dan kunnen we nog even bellen als we nog vragen hebben.

Van alles het beste: alle gerechten zijn zo veel mogelijk biologisch en in veel gevallen afkomstig uit de streek.

Het paviljoen op het eiland is naar verwachting open van van 10:30 - 16:30u. Met kleinschalige horeca (drankjes met iets er bij, tosti, soep, geen uitgebreide lunch), openingstijden kunnen wijzigen. 

Er is ook een (invalide)toilet op het eiland aanwezig (in de haven en bij het paviljoen, invalidetoilet bij het paviljoen).

Wij werken duurzaam


Deze excursie wordt met name duurzaam ondernomen. Het 43 meter lange zeilschip de 'Schuttevaer' is al meer dan 100 jaar oud. Ouder dan de Titanic! We zullen zoveel mogelijk zeilend de route afleggen. We zetten de motor aan als het echt niet anders kan.

Meer over het schip


Zeilen met de prachtige 'Schuttevaer' is al een beleving op zich. Men kan er voor kiezen om actief mee te zeilen of zelf aan het roer te staan. Maar dit hoeft natuurlijk niet. Op het dek vind je veel (zit)ruimte en kunt je goed naar de vogels kijken. Als je een telescoop hebt, is er voldoende ruimte om deze te gebruiken.

Op dekhoogte is binnen een bar waar je diverse soorten drankjes kunt krijgen. We hebben onder andere Texels Skuumkoppe van de tap. Vanuit de bar heb je ook zicht naar buiten. Als je in de bar even verder loopt kun je met de (show) trap naar beneden die leidt naar het ruime benedendek. Hier werden voorheen ook de presentaties gehouden met een beamer en een scherm, deze zijn voor nu digitaal. Achter de trap bevinden zich de luxe gescheiden toiletruimtes.

Geschiedenis van de Schuttevaer

Het werkpaard van de Noord en Oostzee, zo werd de koftjalk genoemd. Stabiel, groot en stevig. Met haar lengte van 43 meter is de Schuttevaer de grootste nog bestaande koftjalk in Nederland.

In 1910 ging ze als “Emanuel” in Stadskanaal te water. Gebouwd bij Mulder in opdracht van een Duitse reder. Er werd koers gezet naar de handelssteden van Noord-Europa. Een indrukwekkend zwaargewicht: 190 ton aan waterverplaatsing voortgedreven door wind. In de loop der jaren kwam er een eind aan het zeilende vrachtvaren. De Schuttevaer werd dan ook omgebouwd tot Coaster. Een scherpe kop werd er op gezet. Tot eind jaren 80 voer ze als kustvaarder onder Duitse vlag. Om uiteindelijk te eindigen als golfbreker op het eiland Sylt. 

In 1992 werd ze teruggehaald naar Nederland en grondig verbouwd. De kop werd weer een koftjalken kop. Inmiddels is het werkpaard een raspaard geworden, voorzien van veel modern comfort. Het heeft een Grand Café aan boord en het interieur is in Art Deco stijl.

Voorwaarden


Let op: de voorwaarden van het protocol zijn -zolang de corona maatregelen gelden- van toepassing en deze worden aangepast aan de dan geldende maatregelen. Zie het protocol (link bovenaan de pagina).

 

Deze excursie gaat door bij minimaal 25 deelnemers. Excursies gaan eigenlijk altijd door, indien de excursie niet door gaat bij slecht weer (storm, ijs) ontvang je je volledige betaling terug.

De excursieprijs is inclusief de genoemde opties onder de prijs en exclusief de drankjes van de bar. Tegen betaling zijn drankjes verkrijgbaar aan de bar. Eigen meegebrachte consumpties zijn uiteraard geen enkel probleem. Neem vooral een waterflesje mee om bij te vullen.

Bij stevige wind komt het soms voor dat we de vaarroute moeten aanpassen. Een enkele keer kan het voorkomen dat we op bepaalde plekken niet kunnen bereiken (geld niet voor de Marker Wadden excursies).

Minder validen: bij twijfel stuur een e-mail naar debby@fogol.nl, en je krijgt een antwoord op maat. De doorgang om het schip op te komen is 70 cm. Er zijn de gebruikelijke waterkering/drempels maar ook veel goede zitplekken aan dek en binnen. De toiletten zijn een brede trap naar beneden en er zijn altijd veel opvarenden om op te steunen indien nodig. Als we van boord gaan bij een excursie lopen we tijdens de wandelingen nooit snel, daarvoor is er teveel te zien.

Omboeken: je kunt bijna altijd omboeken naar een andere datum.

Afmelding: je kunt tot 2 weken voor vertrek bijna kosteloos (minus €2,50 administratie kosten) afmelden, je betaling wordt dan terug geboekt. Bij afmelding minder dan 10 dagen voor vertrek, wordt 25% ingehouden. Bij minder dan 24 uur voor vertrek afmelden, wordt uw betaling niet terug geboekt. (In coronatijd kun je bij ziekteverschijnselen natuurlijk tot je de stijger op stapt annuleren en ontvang je het betaalde bedrag terug). 

Honden zijn niet toegestaan.

Foto's: er worden foto's gemaakt tijdens de excursie, vooral van de vogels, soms van de opvarenden. Die worden gebruikt om rond te mailen na afloop en gebruikt bij eventuele toekomstige excursies ter promotie. Van de opvarenden nooit zomaar deelnemers vol in beeld. Wil je liever niet op de foto? Geef dit dan even aan bij het aan boord gaan (bij Debby) of per e-mail.

do 11 aug 2022

Vertrek/terug

9:30 - +/-17:30

Boot/Opstapplaats

Zeilschip de Schuttevaer, Enkhuizen

Bereikbaarheid

De boot ligt naast het NS station, gratis parkeren

Bestemming

Marker Wadden (Markermeer)

Kinderen

Tijdelijk geen aangepaste prijs

Deel

Krombekstrandloper en bonte strandloper, excursie Fogol Marker Wadden Kemphaan, excursie Marker Wadden Fogol waterral, excursie Marker Wadden Fogol Wilgenroosje, excursie Marker Wadden Fogol

Even stil op het blogEven stil op het blog

Fogol onderzoek