Vogelexcursie naar Marker Wadden

Bekijk zelf de nieuwste ontwikkelingen

GEANNULEERD Kunnen we het eiland nog in het geel ervaren? In 2020 hebben we deze fase vanwege corona moeten missen maar in 2019 kleurde het eiland rond deze tijd uitbundig geel van de bloeiende moerasandijvie. Een pionier plant die uiteindelijk weer zal verdwijnen. Hoe zal het eiland er dit keer uitzien? Welke vogels gaan er broeden en welke soorten trekken nog langs?

Lees hier ons corona protocol

Naar Marker Wadden

In de haven van Enkhuizen stappen we aan boord van zeilschip de Schuttevaer. We varen via het naviduct -over de autoweg- van het IJsselmeer het Markermeer op. We bekijken de vogels van de natuurboog, we letten speciaal op de verschillende soorten meeuwen en in het bijzonder de Pontische meeuw die hier jaarrond wordt gezien, een nieuwkomer in ons land. We luisteren naar wat zingt in het wilgenbos van een afstand, zo zou een toekomstig Marker Wadden er uit komen te zien zonder beheer.

Daarna hijsen we de zeilen en zetten koers richting Marker Wadden (zie protocol). Heb je nautische vragen? De schipper geeft graag antwoord.

We leggen aan in de haven van Marker Wadden en gaan aan land. We maken een wandeling over het eiland en bekijken de vogels. Je kunt zelf een rondwandeling maken of meelopen met de vogelgids en samen alle vogels bekijken. Heb je nog niet eerder vogels gekeken? Des te leuker wordt het.
Tijdens de presentatie (digitaal vooraf) leggen we ook de route opties uit en met onder andere welke vogels kunt verwachten. De presentatie gaat over Marker Wadden, alle ontwikkelingen, de (broed)vogels en andere dieren en planten die er voorkomen, het lopende onderzoek naar vele onderwerpen en het laatste nieuws.

Het eiland is volop in ontwikkeling en er worden ook nog menselijke aanpassingen gedaan. Op dit moment vinden we hier een pionierstadium met ook al flink begroeide stukken met riet, lisdodde en andere pionier planten zoals moerasandijvie en veel zandbanken en slikken. De eerst aangelegde plekken zijn al verder ontwikkeld en andere plaatsen zijn eerder weer opnieuw van een laag slib voorzien. Een heel open landschap. Het is bijzonder om het eiland juist nu te kunnen zien in deze fase, die steeds snel veranderd en de soorten veranderen mee. Eerder alleen de grondbroeders, in 2019 en 2020 onder andere meer soorten broedende rietvogels en wat zal 2021 ons brengen? Met de excursies zullen we het eiland steeds blijven volgen.

Er kunnen nog werkzaamheden plaatsvinden en vogels kunnen op paden gaan broeden. Er kunnen hierom altijd paden afgesloten worden.

Tijdens deze Marker Wadden excursie verblijven we langer op het eiland. Er zijn wandelingen mogelijk van 2,5 km en 5 of 6 km. Er bevinden zich drie vogelhutten, genaamd de steltloper, lepelaar en duikeend en kijkscherm aalscholver langs het wandelpad.

Vaar (weer) mee en ontdek het zelf.

Alle foto’s bij deze excursie zijn gemaakt op Marker Wadden, uitgezocht bij de verwachtingen van deze excursie.

De vogels in mei

Het voorjaar is begonnen en de broedvogels keren weer terug naar het eiland. Verschillende soorten zullen ook nog op doortrek zijn en het eiland onderweg naar het noorden aandoen. Welke soorten blijven vervolgens en welke trekken nog door?
Mogelijk treffen we een soort als slechtvalk, dwergmeeuw en eenden als slobeend en misschien wel zomertaling, tapuit en soorten steltlopers zoals kemphaan, grutto, bonte strandloper, steenloper en groenpootruiter.

Vanaf half maart beginnen de broedvogels terug te keren naar het eiland en in mei zijn ze volop bezig aan hun broedseizoen. In de visdief en kokmeeuw kolonies hebben de vogels naar verwachting jongen en vliegen oudervogels af en aan met voer. We bekijken de kolonies, ook (coronaproof) met de telescoop.

In de eerdere jaren zagen en hoorden we elk jaar weer nieuwe broedvogels zoals gele kwikstaart, kleine karekiet, het ene jaar geoorde fuut en het andere jaar steltkluut, waterral en tureluur. En natuurlijk de vele baardmannen sinds 2020. Blijven deze nieuwkomers en lopen de aantallen verder op?

Welke soorten kunnen we in 2021 verwelkomen als nieuwe broedvogelsoorten? Misschien nu wel bruine kiekendief? Of blauwborst? Dit is de beste tijd om deze vogels te horen zingen.

Zullen de steltkluten opnieuw broeden? Het eiland raakt steeds meer begroeid dus zullen we al veranderingen zien in de aantallen pioniersoorten die op kale grond broeden zoals kluut, kleine en bontbekplevier, met geluk nog een strandplevier of dwergstern? En naar verwachting broeden er ook weer verschillende soorten eenden zoals kuifeend, krakeend en in 2020 was de ijseend wel aanwezig maar heeft niet gebroed. Zal ook 2021 een verrassende broedvogel opleveren zoals de lachstern in 2020?

Ook kijken we uit naar verschillende soorten die nog op doortrek zijn en het eiland aandoen. Mogelijk treffen we een soort als slechtvalk, dwergmeeuw en eenden als slobeend en zomertaling en soorten steltlopers in zomerkleed zoals bonte strandloper, steenloper, kemphaan en groenpootruiter.

Moerasandijvie?

Ook bekijken we natuurlijk de andere soortgroepen die we tegenkomen. Zo kun je vanuit kijkhut de duikeend ook driedoornige stekelbaars, winde en baars zien zwemmen. Steeds meer insecten zoals allerlei soorten vlinders worden er gezien en welke nieuwe planten komen er tot bloei?
In eerdere jaren kleurden rond deze tijd grote delen van het eiland geel van de bloeiende moerasandijvie. Een echte pionierplant die na verloop van tijd waarschijnlijk weer (grotendeels) zal verdwijnen. Er zal dit jaar vast nog moerasandijvie op veel plaatsen bloeien, maar de hoeveelheid is nog onzeker.

Op een nieuw eiland als deze is het altijd een verrassing. Welke vogels broeden er dit jaar? Zijn de kolonies nog te zien of broeden ze op voor ons ontoegankelijke plaatsen? Hoe is de waterstand en daarmee meer of minder slikveldjes voor allerlei soorten? De omschrijving hier boven kan in de praktijk ook net anders uitvallen.

Verrekijker lenen

Heb je zelf geen verrekijker? Geen probleem, we hebben 20 verrekijkers van het merk Bynolyt gekregen van het Vogelinformatiecentrum Texel. Deze kun je de hele excursie gebruiken en worden na afloop van elke excursie schoongemaakt.

Meer over de lezing(en) en/of gids(en)


Voor corona gaf Debby Doodeman elke excursie is er een presentatie aan boord over Marker Wadden. Een verhaal met veel beelden over de aanleg en alle ontwikkelingen rond de Marker Wadden, de (broed) vogels en andere soortgroepen die er leven, onderzoek dat er wordt gedaan en laatste nieuwtjes. En natuurlijk ook informatie over de plek waar je terecht komt, waar kun je wandelen en ongeveer welke vogels je kunt verwachten.

De presentatie is nu digitaal gemaakt en deze kun je thuis online bekijken. We horen van veel opvarenden dat ze dit eigenlijk ook wel zo prettig vinden. Dus mogelijk houden we de digitale presentatie er in de toekomst wel in.

Je kunt op het eiland meelopen met vogelgids Debby, we maken geen vaste groepjes, maar wil je horen wat de gidsen te vertellen hebben blijf dan op roepafstand. We lopen niet snel en nemen de route waar de meeste vogels verwacht worden. Uiteraard kun je ook je eigen weg gaan of iets daar tussenin.
Voorheen voeren we met minimaal 2-3 gidsen, omdat dit nu even niet past doet Debby het de meeste keren nu alleen. Maar met elkaar hebben we veel ogen om niks te missen.

Biologisch eten


Zie het protocol voor de aanpassingen.

Op de heenweg zijn koffie en thee inclusief en op de terugweg is er soep met een broodje aan boord. Uit de groententuin van de schippers zo lang de voorraad strekt.
Je kunt zelf lunch meenemen. Aan de bar zijn -tegen betaling- allerlei drankjes te verkrijgen, zoals koffie en thee, fris, wijn, Skuumkoppe van de tap, een kruidenbitter Schuttevaertje en meer.

We zijn al voor lunchtijd op het eiland, zorg er dus voor dat je je lunch mee kunt nemen. Teruglopen naar de boot is zonde van je tijd op het eiland! Maar de boot is altijd beschikbaar om naar terug te lopen om wat voor reden dan ook.

De soep is vegetarisch.

Heb je een speciaal dieet waar je je aan moet houden, laat dit weten bij je aanmelding en vermeld ook even je telefoonnummer, dan kunnen we nog even bellen als we nog vragen hebben.

Van alles het beste: alle gerechten zijn zo veel mogelijk biologisch en in veel gevallen afkomstig uit de streek.

Het paviljoen op het eiland is naar verwachting open op vrijdag, zaterdag en zondag van van 10:30 - 16:30u. Met kleinschalige horeca (drankjes, koekje, nootje, momenteel geen lunch bv), openingstijden kunnen wijzigen. 

Er is ook een toilet op het eiland aanwezig (in de haven bij het paviljoen).

Wij werken duurzaam


Deze excursie wordt met name duurzaam ondernomen. Het 43 meter lange zeilschip de 'Schuttevaer' is al meer dan 100 jaar oud. Ouder dan de Titanic! We zullen zoveel mogelijk zeilend de route afleggen. We zetten de motor aan als het echt niet anders kan.

Meer over het schip


Zeilen met de prachtige 'Schuttevaer' is al een beleving op zich. Men kan er voor kiezen om actief mee te zeilen of zelf aan het roer te staan. Maar dit hoeft natuurlijk niet. Op het dek vind je veel (zit)ruimte en kunt je goed naar de vogels kijken. Als je een telescoop hebt, is er voldoende ruimte om deze te gebruiken.

Op dekhoogte is binnen een bar waar je diverse soorten drankjes kunt krijgen. We hebben onder andere Texels Skuumkoppe van de tap. Vanuit de bar heb je ook zicht naar buiten. Als je in de bar even verder loopt kun je met de trap naar beneden die leidt naar het ruime benedendek. Hier worden ook de lezingen gehouden met een beamer en een scherm. Achter de trap bevinden zich de luxe gescheiden toiletruimtes.

Geschiedenis van de Schuttevaer

Het werkpaard van de Noord en Oostzee, zo werd de koftjalk genoemd. Stabiel, groot en stevig. Met haar lengte van 43 meter is de Schuttevaer de grootste nog bestaande koftjalk in Nederland.

In 1910 ging ze als “Emanuel” in Stadskanaal te water. Gebouwd bij Mulder in opdracht van een Duitse reder. Er werd koers gezet naar de handelssteden van Noord-Europa. Een indrukwekkend zwaargewicht: 190 ton aan waterverplaatsing voortgedreven door wind. In de loop der jaren kwam er een eind aan het zeilende vrachtvaren. De Schuttevaer werd dan ook omgebouwd tot Coaster. Een scherpe kop werd er op gezet. Tot eind jaren 80 voer ze als kustvaarder onder Duitse vlag. Om uiteindelijk te eindigen als golfbreker op het eiland Sylt. 

In 1992 werd ze teruggehaald naar Nederland en grondig verbouwd. De kop werd weer een koftjalken kop. Inmiddels is het werkpaard een raspaard geworden, voorzien van veel modern comfort. Het heeft een Grand Café aan boord en het interieur is in Art Deco stijl.

Voorwaarden


Let op: deze voorwaarden zijn tijdelijk niet allemaal meer van toepassing maar worden aangepast aan de dan geldende maatregelen. Zie ook hiervoor het aangepaste protocol.

Deze excursie gaat door bij minimaal 25 deelnemers. Excursies gaan eigenlijk altijd door, indien de excursie niet door gaat bij slecht weer (storm, ijs) ontvang je je volledige betaling terug.

De excursieprijs is inclusief de genoemde opties onder de prijs en exclusief de drankjes van de bar. Tegen betaling zijn drankjes verkrijgbaar aan de bar. Eigen meegebrachte consumpties zijn uiteraard geen enkel probleem. Neem vooral een waterflesje mee om bij te vullen.

Bij stevige wind komt het soms voor dat we de vaarroute moeten aanpassen. Een enkele keer kan het voorkomen dat we op bepaalde plekken niet kunnen bereiken (geld niet voor de Marker Wadden excursies).

Minder validen: bij twijfel stuur een mail naar debby@fogol.nl, en je krijgt een antwoord op maat. De doorgang om het schip op te komen is 70 cm. Er zijn de gebruikelijke waterkering/drempels maar ook veel goede zitplekken aan dek en binnen. De toiletten zijn een brede trap naar beneden en er zijn altijd veel opvarenden om op te steunen indien nodig. Als we van boord gaan bij een excursie lopen we tijdens de wandelingen nooit snel, daarvoor is er teveel te zien.

Omboeken: je kunt bijna altijd omboeken naar een andere datum.

Afmelding: je kunt tot 2 weken voor vertrek bijna kosteloos (minus €2,50 administratie kosten) afmelden, je betaling wordt dan terug geboekt. Bij afmelding minder dan 10 dagen voor vertrek, wordt 25% ingehouden. Bij minder dan 24 uur voor vertrek afmelden, wordt uw betaling niet terug geboekt. (In coronatijd kun je bij ziekteverschijnselen natuurlijk tot je de stijger op stapt annuleren en ontvang je het betaalde bedrag terug). 

Honden zijn niet toegestaan.

Foto's: er worden foto's gemaakt tijdens de excursie, vooral van de vogels, deels van de opvarenden. Die worden gebruikt om rond te mailen na afloop en gebruikt bij eventuele toekomstige excursies ter promotie. Van de opvarenden nooit zomaar deelnemers vol in beeld. Wil je liever niet op de foto? Geef dit dan even aan bij het aan boord gaan (bij Debby).

za 15 mei 2021

Vertrek/terug

9:00 - +/-17:00

Boot/Opstapplaats

Zeilschip de Schuttevaer, Enkhuizen

Bereikbaarheid

De boot ligt naast het NS station, gratis parkeren

Bestemming

Marker Wadden (Markermeer)

Kinderen

Tijdelijk geen aangepaste prijs

Deel

Kolonie visdief en kokmeeuw, excursie Marker Wadden Fogol knobbelzwanen en moerasandijvie, excursie Marker Wadden Fogol steltkluut, excursie Marker Wadden Fogol Baardman, excursie Marker Wadden Fogol

Even stil op het blogEven stil op het blog

Fogol onderzoek

Excursies