Vogelexcursie naar Marker Wadden

Bekijk zelf de nieuwste ontwikkelingen

Hebben de pioniervogels een goed broedseizoen gehad en treffen we veel uitgevlogen jongen? En welke doortrekkende vogels maken weer een tussenstop op het eiland?

Lees hier ons corona protocol
LET OP: DE TWEE LAATSTE PLAATSEN ZIJN BIJ VOORKEUR VOOR 2 (of 3-4) PERSONEN UIT ÉÉN HUISHOUDEN EN BINNEN NAAST DE BAR*
Wil je met meer personen samen komen dan er aan plaatsen beschikbaar zijn en kun je naast elkaar zitten? Informeer naar de mogelijkheden

Naar Marker Wadden

In de haven van Enkhuizen stappen we aan boord van zeilschip de Schuttevaer. We varen via het naviduct -over de autoweg- van het IJsselmeer het Markermeer op. We bekijken de vogels van de natuurboog, we letten speciaal op de verschillende soorten meeuwen en in het bijzonder de Pontische meeuw die hier jaarrond wordt gezien, een nieuwkomer in ons land. We luisteren naar wat zingt in het wilgenbos van een afstand, zo zou een toekomstig Marker Wadden er uit komen te zien zonder beheer. Mogelijk zien we de ijsvogel.

Daarna hijsen we de zeilen en zetten koers richting Marker Wadden (zie protocol). Heb je nautische vragen? De schipper geeft graag antwoord.

We leggen aan in de haven van Marker Wadden en gaan aan land. We maken een wandeling over het eiland en bekijken de vogels. Je kunt zelf een rondwandeling maken of meelopen met de vogelgids en samen alle vogels bekijken. Heb je nog niet eerder vogels gekeken? Des te leuker wordt het.
Tijdens de presentatie (digitaal vooraf) leggen we ook de route opties uit en met onder andere welke vogels kunt verwachten. De presentatie gaat over Marker Wadden, alle ontwikkelingen, de (broed)vogels en andere dieren en planten die er voorkomen, het lopende onderzoek naar vele onderwerpen en het laatste nieuws.

Het eiland is volop in ontwikkeling en er worden ook nog menselijke aanpassingen gedaan. Op dit moment vinden we hier een pionierstadium met ook al flink begroeide stukken met riet, lisdodde en andere pionier planten zoals moerasandijvie en veel zandbanken en slikken. De eerst aangelegde plekken zijn al verder ontwikkeld en andere plaatsen zijn weer opnieuw van een laag slib voorzien. Een heel open landschap. Het is bijzonder om het eiland juist nu te kunnen zien in deze fase, die steeds snel veranderd en de soorten veranderen mee. Eerder alleen de grondbroeders, in 2019 al meer soorten broedende rietvogels en in 2020? Met de excursies zullen we het eiland steeds blijven volgen.

Er kunnen nog werkzaamheden plaatsvinden (vooral in de haven) en vogels kunnen op paden gaan broeden. Er kunnen hierom altijd paden afgesloten worden.

Tijdens deze Marker Wadden excursie verblijven we langer op het eiland. Er zijn uitgestippelde wandelingen van 2,5 km en 6 km. Er bevinden zich drie vogelhutten, genaamd de steltloper, lepelaar en duikeend, en kijkscherm aalscholver langs het wandelpad.

Vaar (weer) mee en ontdek het zelf.

Alle foto’s bij deze excursie zijn gemaakt op Marker Wadden, uitgezocht bij de verwachtingen van deze excursie.

De vogels in juli

In juli kunnen we wat betreft de vogels van alles verwachten. Rondvliegende jonge visdieven en kokmeeuwen die de kolonie al hebben verlaten, deels nog gevoerd door de ouders. Maar ook latere legsels van visdief met nog jonge vogels. We bekijken de kolonies, ook met de telescoop (via een kijkscherm met de telefoon op de telescoop).

Ook bekijken we de kleine plevieren en bontbekplevieren en in 2019 hebben er grote aantallen kluten gebroed. De eerste broedende zangvogel was de Witte kwikstaart en naar verwachting treffen we weer verschillende soorten eenden met jongen zoals kuifeend, krakeend en misschien ook weer krooneend en ook de ijseend is terug, zal de ijseend er nogmaals broeden?

Als de dwergsterns weer gebroed hebben kunnen we deze met wat geluk tegen komen. De strandplevier zal mogelijk ook weer op het eiland broeden, maar deze vogels lieten zich in 2019 na mei niet meer zien op het eiland waar wij lopen.

In 2019 zagen en hoorden we al allerlei nieuwe broedvogels zoals gele kwikstaart, kleine karekiet, rietgors, geoorde fuut, meerkoet, waterral en tureluur. Blijven deze nieuwkomers en lopen de aantallen verder op? Welke soorten kunnen we voor 2020 verwachten? Vaker de typische roep van de waterral uit de groeiende rietvelden. Een andere leuke nieuwkomer in 2020: verschillende paren steltkluten! Ook hebben er voor het eerst baardmannen gebroed op het eiland.

Ook vogels alweer op trek die elders in Nederland of daar buiten hebben gebroed komen naar Marker Wadden. Komen rond deze tijd de eerste groepen oeverzwaluwen weer naar het eiland zoals afgelopen jaren? Dwergmeeuwen op trek en ook kunnen we de eerste casarca’s en andere eenden die komen ruien verwachten en zwarte sterns nog mooi in zomerkleed. Ook maken we alweer kans op de eerste doortrekkende steltlopers.

Ook bekijken we natuurlijk de andere soortgroepen die we tegenkomen. Zo kun je vanuit kijkhut de duikeend ook driedoornige stekelbaars, blankvoorn en baars zien zwemmen. Steeds meer insecten zoals allerlei soorten vlinders worden er gezien en welke nieuwe planten komen er tot bloei?

Op een nieuw eiland als deze is het altijd een verrassing. Hoe is de waterstand en daarmee meer of minder slikveldjes voor allerlei soorten?

Verrekijker lenen

Heb je zelf geen verrekijker? Geen probleem, we hebben 20 verrekijkers van het merk Bynolyt gekregen van het Vogelinformatiecentrum Texel. Deze kun je de hele excursie gebruiken en worden na afloop van elke excursie schoongemaakt.

*deze plaatsen zijn binnen, gelijk met het dek, met zicht naar buiten en geschikt voor twee personen die samen boeken. Als deze plaatsen sowieso je voorkeur hebben geef dit dan aan in het opmerkingenveld, ook als het niet de laatste zijn. Maar zodra iemand zich heeft afgemeld of binnen gaat zitten kun je ook buiten plaatsnemen. In de praktijk zit je dus niet de hele route binnen.

Meer over de lezing(en) en/of gids(en)


Let op: deze presentatie verzorgen we nu digitaal vooraf, meer informatie hier over volgt per e-mail. Ook is Debby nu de enige vogelgids en varen we met een kleinere groep.

Elke excursie is er een presentatie aan boord over Marker Wadden. Een verhaal met veel beelden over de aanleg en alle ontwikkelingen rond de Marker Wadden, de (broed) vogels en andere soortgroepen die er leven, onderzoek dat er wordt gedaan en laatste nieuwtjes. En natuurlijk ook informatie over de plek waar je terecht komt, waar kun je wandelen en ongeveer welke vogels je kunt verwachten en een kleine oefening.

De presentatie wordt gegeven door Debby Doodeman.

Elke excursie varen er naast Debby nog 2 gidsen mee, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De gidsen kun je alles vragen over de vogels maar regelmatig weten ze ook van alles over allerlei andere onderwerpen zoals de planten. Je kunt op het eiland meelopen met de gidsen, we maken geen vaste groepjes, maar wil je horen wat de gidsen te vertellen hebben blijf dan op roepafstand.

Biologisch eten


Zie voor meer informatie het protocol bovenaan de pagina.


Je kunt zelf lunch meenemen. Aan de bar zijn -tegen betaling- allerlei drankjes te verkrijgen, zoals koffie en thee, fris, bier en wijn.
Bij het aan boord gaan ontvang je kofiie of thee en terug van het eiland ontvang je bij het aan boord gaan fris, bier of wijn. Daarna kun je tegen betaling drankjes bestellen.

We zijn al voor lunchtijd op het eiland, zorg er dus voor dat je je lunch mee kunt nemen. Teruglopen naar de boot is zonde van je tijd op het eiland en nu lastiger met eenrichtingsverkeer. Maar de boot is altijd beschikbaar om naar terug te lopen om wat voor reden dan ook.

Wij werken duurzaam


Deze excursie wordt normaalgesproken met name duurzaam ondernomen. Het 43 meter lange zeilschip de 'Schuttevaer' is al meer dan 100 jaar oud. Ouder dan de Titanic! We zullen zoveel mogelijk zeilend de route afleggen. 

Maar bij het zeilen kunnen we nu niet voldoende afstand houden. Wel proberen we een aantal kleine zeilen te hijsen met personen uit een huishouden.

Meer over het schip


Geschiedenis van de Schuttevaer

Het werkpaard van de Noord en Oostzee, zo werd de koftjalk genoemd. Stabiel, groot en stevig. Met haar lengte van 43 meter is de Schuttevaer de grootste nog bestaande koftjalk in Nederland.

In 1910 ging ze als “Emanuel” in Stadskanaal te water. Gebouwd bij Mulder in opdracht van een Duitse reder. Er werd koers gezet naar de handelssteden van Noord-Europa. Een indrukwekkend zwaargewicht: 190 ton aan waterverplaatsing voortgedreven door wind. In de loop der jaren kwam er een eind aan het zeilende vrachtvaren. De Schuttevaer werd dan ook omgebouwd tot Coaster. Een scherpe kop werd er op gezet. Tot eind jaren 80 voer ze als kustvaarder onder Duitse vlag. Om uiteindelijk te eindigen als golfbreker op het eiland Sylt. 

In 1992 werd ze teruggehaald naar Nederland en grondig verbouwd. De kop werd weer een koftjalken kop. Inmiddels is het werkpaard een raspaard geworden, voorzien van veel modern comfort. Het heeft een Grand Café aan boord en het interieur is in Art Deco stijl.

Voorwaarden


Let op: deze voorwaarden zijn tijdelijk niet allemaal meer van toepassing. Zie ook hiervoor het aangepaste protocol.

Deze excursie gaat door bij minimaal 25 deelnemers. Excursies gaan eigenlijk altijd door, indien de excursie niet door gaat bij slecht weer (storm, ijs) ontvang je je volledige betaling terug.

De sprekers op de diverse excursies hebben een volle agenda, vooral in het vaarseizoen hebben ze het erg druk. Mocht het een keer gebeuren dat een spreker verhinderd is dan vragen wij hiervoor je begrip en we proberen dan te zorgen voor een vervangende spreker.

De excursieprijs is inclusief de genoemde opties onder de prijs en exclusief de drankjes van de bar. Tegen betaling zijn drankjes verkrijgbaar aan de bar. Eigen meegebrachte consumpties zijn uiteraard geen enkel probleem. Neem vooral een waterflesje mee om bij te vullen.

Bij stevige wind komt het soms voor dat we de vaarroute moeten aanpassen. Een enkele keer kan het voorkomen dat we op bepaalde plekken niet kunnen bereiken.

Minder validen: bij twijfel stuur een mail naar debby@fogol.nl, en je krijgt een antwoord op maat. De doorgang om het schip op te komen is 70 cm. Er zijn de gebruikelijke waterkering/drempels maar ook veel goede zitplekken aan dek en binnen. De toiletten zijn een brede trap naar beneden en er zijn altijd veel opvarenden om op te steunen indien nodig. Als we van boord gaan bij een excursie lopen we tijdens de wandelingen nooit snel, daarvoor is er teveel te zien.

Omboeken: je kunt bijna altijd omboeken naar een andere datum.

Afmelding: je kunt tot 2 weken voor vertrek bijna kosteloos (minus €2,50 administratie kosten) afmelden, je betaling wordt dan terug geboekt. Bij afmelding minder dan 10 dagen voor vertrek, wordt 25% ingehouden. Bij minder dan 24 uur voor vertrek afmelden, wordt uw betaling niet terug geboekt.

Honden zijn niet toegestaan.

Foto's: er worden foto's gemaakt tijdens de excursie, vooral van de vogels, deels van de opvarenden. Die worden gebruikt om rond te mailen na afloop en gebruikt bij eventuele toekomstige excursies ter promotie. Van de opvarenden nooit zomaar deelnemers vol in beeld. Wil je liever niet op de foto? Geef dit dan even aan bij het aan boord gaan (bij Debby).

zo 19 jul 2020

Vertrek/terug

9:00 - +/-17:00

Boot/Opstapplaats

Zeilschip de Schuttevaer, Enkhuizen

Bereikbaarheid

De boot ligt naast het NS station, gratis parkeren

Bestemming

Marker Wadden (Markermeer)

Kinderen

Tijdelijk geen aangepaste prijs

Deel

kluut, excursie Marker Wadden Fogol Bontbekplevier, excursie Marker Wadden Fogol Onderweg, excursie Marker Wadden Fogol Dagpauwoog, excursie Fogol Marker Wadden

Even stil op het blogEven stil op het blog

Fogol onderzoek

Excursies