Vogelexcursie naar Marker Wadden

Bekijk zelf de nieuwste ontwikkelingen

GEANNULEERD Eind april wordt het steeds drukker in de kolonies, meer kleine plevieren, kokmeeuwen en visdieven komen naar verwachting aan en maken allerlei soorten steltlopers op weg naar het noorden een tussenstop op Marker Wadden.

Naar Marker Wadden

In de haven van Enkhuizen stappen we aan boord van zeilschip de Schuttevaer. We varen via het naviduct -over de autoweg- van het IJsselmeer het Markermeer op. We bekijken de vogels van de natuurboog, we letten speciaal op de verschillende soorten meeuwen en in het bijzonder de Pontische meeuw die hier jaarrond wordt gezien, een nieuwkomer in ons land. We luisteren naar wat zingt in het wilgenbos van een afstand, zo zou een toekomstig Marker Wadden er uit komen te zien zonder beheer. Mogelijk zien we de ijsvogel.

Daarna hijsen we de zeilen en zetten koers richting Marker Wadden. Wie wil kan zelf aan het roer staan. Onderweg bekijken we de vogels die we tegen komen op het water. Er zijn ervaren vogelgidsen mee die je op de vogels kunnen wijzen. Er zijn telescopen mee en we hebben verrekijkers te leen. Heb je nautische vragen? De schipper geeft graag antwoord.

We leggen aan in de haven van Marker Wadden en gaan aan land. We maken een wandeling over het eiland en bekijken de vogels. Je kunt zelf een rondwandeling maken of meelopen met de vogelgidsen en samen alle vogels bekijken. Heb je nog niet eerder vogels gekeken? Des te leuker wordt het. Tijdens de presentatie aan boord leggen we ook de route opties uit en geven we een update van waar je welke vogels kunt verwachten. De presentatie gaat over Marker Wadden, alle ontwikkelingen, de (broed)vogels en andere dieren en planten die er voorkomen, het lopende onderzoek naar vele onderwerpen en het laatste nieuws.

Het eiland is volop in ontwikkeling en er worden ook nog menselijke aanpassingen gedaan. Op dit moment vinden we hier een pionierstadium met ook al flink begroeide stukken met riet, lisdodde en andere pionier planten zoals moerasandijvie en veel zandbanken en slikken. De eerst aangelegde plekken zijn al verder ontwikkeld en andere plaatsen zijn weer opnieuw van een laag slib voorzien. Een heel open landschap. Het is bijzonder om het eiland juist nu te kunnen zien in deze fase, die steeds snel veranderd en de soorten veranderen mee. Eerder alleen de grondbroeders, in 2019 al meer soorten broedende rietvogels en in 2020? Met de excursies zullen we het eiland steeds blijven volgen.

Er kunnen nog werkzaamheden plaatsvinden (vooral in de haven) en vogels kunnen op paden gaan broeden. Er kunnen hierom altijd paden afgesloten worden.

Tijdens deze Marker Wadden excursie verblijven we langer op het eiland. Er zijn uitgestippelde wandelingen van 2,5 km en 6 km. Er bevinden zich drie vogelhutten, genaamd de steltloper, lepelaar en duikeend, en kijkscherm aalscholver langs het wandelpad.

Vaar (weer) mee en ontdek het zelf.

Alle foto’s bij deze excursie en onderaan de pagina zijn gemaakt op Marker Wadden, uitgezocht bij de verwachtingen van deze excursie. (de foto's onderaan de pagina worden er naar verwachting in maart opgeplaatst, kijk voor een indruk bij de fotoslider bij de excursie van 24 mei 2020)

De vogels in april

Het voorjaar is net begonnen en de broedvogels keren weer terug naar het eiland. Nog niet alle vogels zullen zijn teruggekeerd en vooral kijken we in deze tijd ook uit naar verschillende soorten die nog op doortrek zijn en het eiland aandoen. Welke soorten blijven vervolgens en welke trekken nog door?

Mogelijk treffen we een soort als slechtvalk, dwergmeeuw en eenden als slobeend en zomertaling, tapuit en soorten steltlopers zoals grutto, bonte strandloper, steenloper, kemphaan en groenpootruiter.

Vanaf half maart beginnen de broedvogels terug te keren naar het eiland en in april zijn ze gestart aan hun broedseizoen. We verwachten baltsende visdieven die elkaar visjes aanbieden en luid achter elkaar aanvliegen en baltsende kokmeeuwen en andere vogels die al op het nest zitten. We bekijken de kolonies, ook met de telescoop.

In 2019 zagen en hoorden we al allerlei nieuwe broedvogels zoals gele kwikstaart, kleine karekiet, rietgors, geoorde fuut, meerkoet, waterral en tureluur. Rond deze tijd keren ook deze soorten weer net terug. Blijven deze nieuwkomers en lopen de aantallen verder op? Zo verwachten we vaker de typische roep van de waterral te horen uit de groeiende rietvelden.

Welke soorten kunnen we in 2020 verwelkomen als nieuwe broedvogelsoorten? Kanshebbers zijn bruine kiekendief en mogelijk blijven er baardmannetjes hangen die er (deels) hebben overwinterd? Ook een goede kanshebber is blauwborst en dit is de beste tijd om deze vogels te horen zingen.

Met veel geluk zien we ook een strandplevier of dwergstern, beide soorten die broeden in een echt pionier landschap zoals deze. In 2019 hebben er grote aantallen kluten gebroed. Andere vogels die ook als eerste op het eiland zijn gaan broeden zijn bijvoorbeeld kleine en bontbekplevier, witte kwikstaart en naar verwachting weer verschillende soorten eenden zoals kuifeend, krakeend en misschien ook weer krooneend en zal de ijseend er nogmaals broeden?

Ook bekijken we natuurlijk de andere soortgroepen die we tegenkomen. Zo kun je vanuit kijkhut de duikeend ook driedoornige stekelbaars, blankvoorn en baars zien zwemmen. Steeds meer insecten zoals allerlei soorten vlinders worden er gezien en welke nieuwe planten komen er tot bloei?

Op een nieuw eiland als deze is het altijd een verrassing. Hoe is de waterstand en daarmee meer of minder slikveldjes voor allerlei soorten?

Verrekijker lenen

Heb je zelf geen verrekijker? Geen probleem, we hebben 20 verrekijkers van het merk Bynolyt gekregen van het Vogelinformatiecentrum Texel. Deze kun je de hele excursie gebruiken.

Programma

 

 • Vanaf 9:30u inschepen, leenkijkers worden uitgedeeld.
 • 10:00u vertrek haven Enkhuizen, varen via IJsselmeer door naviduct naar Markermeer.
 • Bekijken vogels bij de natuurboog.
 • Hijsen van de zeilen, wie het leuk vindt kan helpen.
 • Presentatie in het vooronder over Marker Wadden.
 • Rond 12:00u stappen we aan land, wandel mee met de gidsen of ga je eigen weg.
 • Terug aan boord: 16:00u vertrek naar Enkhuizen, de soep staat klaar.
 • Opnieuw hijsen we de zeilen, de bar is open voor een drankje.
 • Vragen over wat je hebt gezien (vogels, planten, insecten, technische eiland vragen enz) stel ze!
 • Nog niet voldaan? Ook onderweg bekijken we nog steeds wat we zien vliegen.
 • +/- 18:00u terug in de haven van Enkhuizen.

De boot blijft gewoon liggen als we op het eiland zijn en je kunt dus altijd terug aan boord wanneer je wilt. De aankomsttijden zijn ongeveer, afhankelijk van de wind.

Meer over de lezing(en) en/of gids(en)


Elke excursie is er een presentatie aan boord over Marker Wadden. Een verhaal met veel beelden over de aanleg en alle ontwikkelingen rond de Marker Wadden, de (broed) vogels en andere soortgroepen die er leven, onderzoek dat er wordt gedaan en laatste nieuwtjes. En natuurlijk ook informatie over de plek waar je terecht komt, waar kun je wandelen en ongeveer welke vogels je kunt verwachten en een kleine oefening.

De presentatie wordt gegeven door Debby Doodeman.

Elke excursie varen er naast Debby nog 2 gidsen mee, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De gidsen kun je alles vragen over de vogels maar regelmatig weten ze ook van alles over allerlei andere onderwerpen zoals de planten. Je kunt op het eiland meelopen met de gidsen, we maken geen vaste groepjes, maar wil je horen wat de gidsen te vertellen hebben blijf dan op roepafstand.

Biologisch eten


Op de heenweg zijn koffie en thee inclusief en op de terugweg is er soep met een broodje aan boord.
Je kunt zelf lunch meenemen. Aan de bar zijn -tegen betaling- allerlei drankjes te verkrijgen, zoals koffie en thee, fris, wijn, Skuumkoppe van de tap, een kruidenbitter Schuttevaertje en meer.

We zijn al voor lunchtijd op het eiland, zorg er dus voor dat je je lunch mee kunt nemen. Teruglopen naar de boot is zonde van je tijd op het eiland! Maar de boot is altijd beschikbaar om naar terug te lopen om wat voor reden dan ook.

De soep is vegetarisch.

Heb je een speciaal dieet waar je je aan moet houden, laat dit weten bij je aanmelding en vermeld ook even je telefoonnummer, dan kunnen we nog even bellen als we nog vragen hebben.

Van alles het beste: alle gerechten zijn zo veel mogelijk biologisch en in veel gevallen afkomstig uit de streek.

Wij werken duurzaam


Deze excursie wordt met name duurzaam ondernomen. Het 43 meter lange zeilschip de 'Schuttevaer' is al meer dan 100 jaar oud. Ouder dan de Titanic! We zullen zoveel mogelijk zeilend de route afleggen. We zetten de motor aan als het echt niet anders kan.

Meer over het schip


Zeilen met de prachtige 'Schuttevaer' is al een beleving op zich. Men kan er voor kiezen om actief mee te zeilen of zelf aan het roer te staan. Maar dit hoeft natuurlijk niet. Op het dek vind je veel (zit)ruimte en kunt je goed naar de vogels kijken. Als je een telescoop hebt, is er voldoende ruimte om deze te gebruiken.

Op dekhoogte is binnen een bar waar je diverse soorten drankjes kunt krijgen. We hebben onder andere Texels Skuumkoppe van de tap. Vanuit de bar heb je ook zicht naar buiten. Als je in de bar even verder loopt kun je met de trap naar beneden die leidt naar het ruime benedendek. Hier worden ook de lezingen gehouden met een beamer en een scherm. Achter de trap bevinden zich de luxe gescheiden toiletruimtes.

Geschiedenis van de Schuttevaer

Het werkpaard van de Noord en Oostzee, zo werd de koftjalk genoemd. Stabiel, groot en stevig. Met haar lengte van 43 meter is de Schuttevaer de grootste nog bestaande koftjalk in Nederland.

In 1910 ging ze als “Emanuel” in Stadskanaal te water. Gebouwd bij Mulder in opdracht van een Duitse reder. Er werd koers gezet naar de handelssteden van Noord-Europa. Een indrukwekkend zwaargewicht: 190 ton aan waterverplaatsing voortgedreven door wind. In de loop der jaren kwam er een eind aan het zeilende vrachtvaren. De Schuttevaer werd dan ook omgebouwd tot Coaster. Een scherpe kop werd er op gezet. Tot eind jaren 80 voer ze als kustvaarder onder Duitse vlag. Om uiteindelijk te eindigen als golfbreker op het eiland Sylt. 

In 1992 werd ze teruggehaald naar Nederland en grondig verbouwd. De kop werd weer een koftjalken kop. Inmiddels is het werkpaard een raspaard geworden, voorzien van veel modern comfort. Het heeft een Grand Café aan boord en het interieur is in Art Deco stijl.

Voorwaarden


Deze excursie gaat door bij minimaal 25 deelnemers. Excursies gaan eigenlijk altijd door, indien de excursie niet door gaat bij slecht weer (storm, ijs) ontvang je je volledige betaling terug.

De sprekers op de diverse excursies hebben een volle agenda, vooral in het vaarseizoen hebben ze het erg druk. Mocht het een keer gebeuren dat een spreker verhinderd is dan vragen wij hiervoor je begrip en we proberen dan te zorgen voor een vervangende spreker.

De excursieprijs is inclusief de genoemde opties onder de prijs en exclusief de drankjes van de bar. Tegen betaling zijn drankjes verkrijgbaar aan de bar. Eigen meegebrachte consumpties zijn uiteraard geen enkel probleem. Neem vooral een waterflesje mee om bij te vullen.

Bij stevige wind komt het soms voor dat we de vaarroute moeten aanpassen. Een enkele keer kan het voorkomen dat we op bepaalde plekken niet kunnen bereiken.

Minder validen: bij twijfel stuur een mail naar debby@fogol.nl, en je krijgt een antwoord op maat. De doorgang om het schip op te komen is 70 cm. Er zijn de gebruikelijke waterkering/drempels maar ook veel goede zitplekken aan dek en binnen. De toiletten zijn een brede trap naar beneden en er zijn altijd veel opvarenden om op te steunen indien nodig. Als we van boord gaan bij een excursie lopen we tijdens de wandelingen nooit snel, daarvoor is er teveel te zien.

Omboeken: je kunt bijna altijd omboeken naar een andere datum.

Afmelding: je kunt tot 2 weken voor vertrek bijna kosteloos (minus €2,50 administratie kosten) afmelden, je betaling wordt dan terug geboekt. Bij afmelding minder dan 10 dagen voor vertrek, wordt 25% ingehouden. Bij minder dan 24 uur voor vertrek afmelden, wordt uw betaling niet terug geboekt.

Honden zijn niet toegestaan.

Foto's: er worden foto's gemaakt tijdens de excursie, vooral van de vogels, deels van de opvarenden. Die worden gebruikt om rond te mailen na afloop en gebruikt bij eventuele toekomstige excursies ter promotie. Van de opvarenden nooit zomaar deelnemers vol in beeld. Wil je liever niet op de foto? Geef dit dan even aan bij het aan boord gaan (bij Debby).

zo 26 apr 2020

Vertrek/terug

10:00 - +/-18:00

Boot/Opstapplaats

Zeilschip de Schuttevaer, Enkhuizen

Bereikbaarheid

De boot ligt naast het NS station, gratis parkeren

Bestemming

Marker Wadden (Markermeer)

Kinderen

t/m 12 jaar halve prijs en gratis entree

Deel

Boerenzwaluw, excursie boot naar Marker Wadden Tapuit, excursie Marker Wadden Fogol kolonie visdief en kokmeeuw, excursie Marker Wadden Fogol Gele kwikstaart, excursie Marker Wadden Fogol

Even stil op het blogEven stil op het blog

Fogol onderzoek

Excursies