Vogelvaartocht 12 maart 2016

Vorige blog Overzicht blogartikelen Volgende blog

12/03/2016 - Excursie: naar een rijk IJsselmeer

Na vele maanden voorbereiding was het zo ver. Het is zaterdag 12 maart 2016, bij het openen van de gordijnen: een blauwe lucht! Vrijdag was het de hele dag akelig mistig en dat zorgde voor het een en ander aan zorgwekkende gedachtes. Op naar Enkhuizen met een tas vol walki talki's en passagierslijsten. De ms Friesland is de boot waar we sinds 2008 deze excursie op organiseren.

(excursie 12 maart 2016)

De laatste voorbereidingen, vlaggen ophangen, lijsten klaarleggen, laptops aansluiten. 

De excursie is helemaal uitverkocht. Alle opvarenden ontvangen als ze aan boord gaan een welkomsbrief met onder andere het programma en een puzzel. De antwoorden van de puzzel zijn aan boord te vinden in bijvoorbeeld het otolieten tentoonstellinkje.

Daarnaast krijgen de deelnemers ook een mooie kaart waarop duikende vogels staan afgebeeld, om de soorten die we onderweg tegen komen goed te herkennen, en een excursiemap. In de excursiemap zit allerlei actuele informatie over het thema van dit jaar: 'Naar een rijk IJsselmeer'. Een manifest van het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart, info over de Vismigratierivier, een infoblad over de sterns van het IJsselmeer en meer.

Organisatorisch het leukste moment van de dag, het inschepen kan beginnen!

Mijn moeder ontvangt de deelnemers aan de steiger. Een beetje trots: IVN Helden komt zelfs een bus vol vogelliefhebbers aan.

Dit jaar werkte Fogol samen met Het Blauwe Hart. We hebben het thema 'Naar een rijk IJsselmeer' bedacht en hierbij alle projecten die spelen in het IJsselmeergebied voorbij laten komen. Dankzij Het Blauwe Hart waren er hiervoor interessante sprekers mee en konden we de duikende vogelkaart opnieuw laten maken. Een rondleiding op de boot voor Flos Fleischer van het Blauwe Hart.

Om 10:30 openen we de dag en vertrekken. Jan Marbus, in het groen, van de KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland, is degene die het idee van deze excursie in 2008 heeft bedacht en met wie ik veel overleg over de opzet van de huidige excursies. Gedurende de dag is hij de 'voice over' en vertelt allerlei leuke dingen over waar we varen en wijst de opvarenden op de vogels die we zien en aan elkaar doorgeven via de walki talki's. 

Voor het eerst hebben we pitches aan boord: in een paar minuten vertellen vijf sprekers het laatste nieuws. Als eerste Roel Posthoorn van Natuurmonumenten over de Markerwadden, een groot natuurherstel plan om in het Markermeer eilanden aan te leggen met zand, klei en slib uit het Markermeer.

Roef Mulder van de Nieuwe Afsluitdijk vertelt over de Vismigratierivier, een opening in de Afsluitdijk waar trekvissen door heen kunnen zwemmen om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom.

Bernd de Bruijn van Vogelbescherming Nederland vertelde dat ze graag de palingsound weer terug willen in het IJsselmeergebied en hoe dat klinkt.

Jan van der Winden sprak namens de vrijwillige Kreupel onderzoeksgroep en gaf een paar inspirerende ideeën over hoe we de vogels van het IJsselmeer kunnen helpen.

Niet op de foto staat Michiel Schreijer van het HHNK die vertelde over de oeverdijken, is veiligheid en natuurontwikkeling te combineren? De rest van de dag kunnen opvarenden en pitchers ideeën uitwisselen en vragen beantwoorden.

In het vooronder zijn de lezingen. Mennobart van Eerden vaart sinds het eerste jaar mee en vertelt het hoofdverhaal bij het thema (Foto: zaalvoorzitter Harmke de Hoogh). De tweede lezing ging over het onderwaterleven: 'van IJsselminder naar IJsselmeer' van Jaap Quak van Sportvisserij Nederland. 

Vanaf de kant ziet dat er zo uit! Douwe Greydanus maakte twee mooie foto's van de ms Friesland die langs de kust richting het Noorden voer. Maar ook een heel gaaf plaatje terwijl we langs vogeleiland de Kreupel varen, een paar kilometer uit de kust.

Met vogeleiland de Kreupel in zicht vertelt Boswachter Leon Kelder van Staatsbosbeheer over het vogeleiland. 

We volgen een route vanuit Enkhuizen deels langs de kust richting 'de Oude Zeug'. Onderweg hopen we op allerlei wintervogels zoals bijvoorbeeld grote zaagbek, brilduikers, futen en tafeleenden. Richting het noorden zoeken we de toppers, we zagen er enkele duizenden verspreid. Daarna varen we naar vogeleiland de Kreupel, op het eiland was erg veel te zien, veel soorten eenden en ganzen en hier een mooie groep toppers met voor de scherpe vogelaars een grote zee-eend er tussen te zien. De aalscholvers zaten al 'flappend' uitdagend op de nesten (zo lokken ze de dames). Fotograaf Ap Bernhart maakte een prachtige film van het eiland, dit zijn 3 plaatjes uit die film.

Een impressie:

Aan het einde van de dag de prijsuitreiking, Jasmijn en Miranda trekken de lootjes van de winnaars. 

Daarna nemen we alweer afscheid en bedanken de opvarenden voor hun komst, op de steiger zeggen we iedereen gedag.

Na afloop samen eten. Alle opvarenden bedankt voor de belangstelling om mee te gaan en iedereen die heeft geholpen en gesproken bedankt voor een zeer geslaagde excursie! In 2017 varen we weer, waarschijnlijk op 11 maart 2017.

Met dank aan James Lidster voor de foto's.

Na afloop stuurde opvarende Jan Wouter Bruggenkamp een paar mooie panorama's van Enkhuizen, Medemblik en vogeleiland de Kreupel.

 

Wil je automatisch een bericht ontvangen als er een nieuw blog geplaatst wordt?

 

Deel

Vorige blog Overzicht blogartikelen Volgende blog

Even stil op het blogEven stil op het blog

Fogol onderzoek

Excursies